Koiran ja kissan vienti Norjaan

Nämä vaatimukset koskevat vain matkustajan mukana kulkevia lemmikkieläimiä, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle.

Jos eläin lähetetään ilman mukana seuraavaa matkustajaa tai on viennin jälkeen tarkoitettu edelleen myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle, on eläimen viennissä noudatettava kaupallisen viennin ehtoja. Kaupallisen viennin ehtoja noudatetaan myös mikäli kuljetettavien eläinten yhteismäärä on kuusi tai enemmän.

1. Tunnistusmerkintä

Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Mikrosirun tulee olla ISO 11784-standardin mukainen ja se käyttää HDX- tai FDX-B-tekniikkaa. Mikrosiru voidaan lukea ISO 11785-standardin mukaisella lukulaitteella. Jos mikrosiru ei ole säädettyjen vaatimusten mukainen, tulee eläimen tuojalla olla mikrosirun lukemiseen tarvittava laite mukanaan. 3.7.2011 alkaen ainoastaan mikrosirumerkintä hyväksytään tunnistusmerkinnäksi. Tatuointi hyväksytään kuitenkin tunnistusmerkintänä, jos tatuointi on tehty ennen 3.7.2011. 3.7.2011 jälkeen selkeällä tatuoinnilla tunnistusmerkityllä eläimellä täytyy olla mukana kirjallinen todiste siitä, että tatuointi on tehty ennen 3.7.2011.

Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista.

2. Raivotautirokotus

Alle 12 viikon ikäistä eläintä ei saa rokottaa, vaan eläimen on oltava rokottamispäivänä vähintään 12 viikon ikäinen.

Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella, joka sisältää vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti. Myös rekombinanttirokotteet hyväksytään.

Raivotautirokotus tulee antaa ja tarvittaessa uusia rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukaisesti. Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista. Rokotus on annettava vähintään 21 vuorokautta ennen tuontia. Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vuorokauden varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä. Jos rokotteella on tästä
poikkeava immuniteettisuojan alku niin rokotteen voimassaoloaika alkaa immuniteettisuojan syntymisestä, kun vähintään 21 päivää on kulunut siitä, kun rokotteen valmistajan ensirokotuksen osalta edellyttämä rokotusohjelma on saatettu loppuun. Uusintarokotuksessa ei vaadita 21 vuorokauden varoaikaa, jos rokotus on annettu ennen edellisen rokotuksen voimassaolon päättymistä.

Edellisestä rokotuksesta on oltava merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Eläinlääkäri merkitsee raivotautirokotuksen viimeisen voimassaolopäivän lemmikkieläinpassiin.

3. Käsittely ekinokokkoosia vastaan

Suomesta suoraan Norjaan vietäviltä lemmikeiltä ei vaadita ekinokokkilääkitystä. Matkustettaessa Ruotsin kautta Norjaan lääkitys vaaditaan ainoastaan koirilta. Ajantasainen tieto kannattaa tarkastaa ennen matkaa Mattilsynetin internetsivuilta.

4. Lemmikkieläinpassi

Eläimen mukana on oltava lemmikkieläinpassi, jossa on eläimen tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin tekemä merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta sekä tarvittaessa kliinisestä tutkimuksesta ja ekinokokkoosilääkityksestä (osat I–V ja tarvittaessa osat X ja VII).

Lemmikkieläinpassin saa eläinlääkäriltä. Lemmikkieläinpassin malli on yhtenäinen koko EU:n alueella, eivätkä muut käytössä olevat rokotuskortit korvaa uuden mallin mukaista lemmikkieläinpassia.

5. Kielletyt koirarodut

Tiettyjen vaarallisina pidettävien koirarotujen vienti Norjaan on kielletty. Näitä ovat pitbullterrieri, amerikanstaffordshirenterrieri, tosa inu, dogo argentino, fila brasileiro ja Ceskoslovensky vlcak (tsekkoslovakiansusikoira).

Lisätietoa Norjan viranomaisten internetsivuilla (englanniksi)

6. Rokottamattomien pentujen vienti

1.3.2014 lähtien Norja on kieltänyt raivotautia vastaan rokottamattomien alle 12 viikon ikäisten koiran- ja kissanpentujen maahantuonnin. Tiedote löytyy Mattilsynetin sivuilta vain norjaksi.

Norja on asettanut uudet maahantuontiehdot katukoirien tuonnille muista maista Norjaan. 
Tiedote asiasta: NTB info (norjaksi)
Lisätietoa myös Norjan viranomaisten internetsivuilla: Mattilsynet (norjaksi)

Norjan tuontivaatimukset perustuvat edelleen suurelta osin Norjan kansalliseen lainsäädäntöön. Ruokavirasto ei voida antaa tulkintaohjeita epäselvissä tilanteissa eikä erivapauksia määräyksistä. Myös tieto muutoksista voi tulla Ruokavirastoon myöhään.

Lisätietoja Norjan tuontivaatimuksista on saatavissa Norjan viranomaisilta:

Norwegian Food Safety Authority 
PO Box 383 
N-2381 Brumunddal 
Norway 
puh. +47 22 40 00 00 
E-mail: postmottak@mattilsynet.no

http://www.mattilsynet.no/

Sivu on viimeksi päivitetty 1.2.2019