Luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Lainsäädännössä on lokakuun puoleen väliin asti siirtymäaika. Lokakuun puoleen väliin asti noudatetaan alla olevia ehtoja. Siirtymäajan päättymisajankohta tarkentuu myöhemmin. Uudet siirtoehdot päivitetään verkkosivuillemme myös myöhemmässä vaiheessa.

Luonnonvaraisia nisäkkäitä ja lintuja saa toimittaa EU-jäsenmaista Suomeen vain Ruokaviraston myöntämällä luvalla. Lupa voidaan myöntää, jos eläimistä ei aiheudu eläintautien vaaraa. Luvassa asetetaan eläintautien leviämisen estämiseksi välttämättömät ehdot. Luvasta säädetään eläintautilain (441/2013) 63 §:ssä.

Lupahakemus Ruokavirastolle: 

Tuontilupahakemus on vapaamuotoinen ja sen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

  1. Hakija ja hänen yhteystietonsa (osoite, puhelin, sähköposti) 
  2. Mitä eläinlajia hakemus koskee sekä eläinten lukumäärä 
  3. Maa, josta eläin aiotaan tuoda 
  4. Kuvaus toiminnasta, jota varten eläin aiotaan toimittaa Suomeen sekä eläintautien leviämisvaaran arvioimiseksi tarvittavat selvitykset.


Kirjallinen hakemus on toimitettava osoitteeseen:

Ruokavirasto, Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö 
Mustialankatu 3 
00790 HELSINKI 

fax 029 530 4350 
s-posti: kirjaamo@ruokavirasto.fi 

Tuontilupa on maksullinen. Hakijan tulee ensin selvittää mahdolliset Cites-ehdot SYKEstä sekä hakea tarvittaessa tuontilupa Riistakeskukselta.

Muu asiaan kuuluva lainsäädäntö

HUOMIO! Varmistathan haitallisiin vieraslajeihin, CITES-lupaan ja Riistakeskuksen lupaan liittyvät ehdot vielä pääsivulta. Tiedot löytyvät pääsivun alalaidasta otsikon "Muu asiaan kuuluva lainsäädäntö" alta.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.10.2021