Eläimistä saatavat sivutuotteet EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä

EU:n jäsenmaiden välillä tapahtuvaa kaupankäyntiä ei katsota tuonniksi tai vienniksi. Sivutuotteiden siirroille jäsenmaiden välillä voi olla kuitenkin ehtoja, jotka vaihtelevat jonkin verran jäsenmaittain. Sisämarkkinakaupalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia lähetyksiä, jotka tapahtuvat Suomesta toiseen EU:n jäsenmaahan, Norjaan tai Sveitsiin tai näistä maista Suomeen. Sisämarkkinakaupan sivutuote-erien valvonnan tarkoituksena on eläintautien leviämisen estäminen ja esimerkiksi rehuiksi käytettävien sivutuotteiden laadun turvaaminen.

 

Luokan 1 ja luokan 2 sivutuotteiden sisämarkkinakauppa

Ennen luokan 1 tai luokan 2 sivutuotteiden lähettämistä toiseen jäsenmaahan tulee lähettävän laitoksen/toimijan kysyä lupaa sivutuotteiden siirtämiseen vastaanottajamaan viranomaisilta eli Suomeen tuotaessa Ruokavirastolta. Kyseessä on sivutuoteasetuksen mukainen lupamenettely (ns. artiklan 48 mukainen lupa), jonka avulla EU:n jäsenmaat voivat hallita kyseisten sivutuotteiden sisältämää suurempaa eläintautiriskiä. Vastaanottajamaan viranomaiset määrittävät luvassa sen, onko tuonti sallittua ja millä ehdoin (esim. vaaditut käsittelymenetelmät). Jos toimija saa Ruokaviraston myöntämän luvan tuoda Suomeen lk 1 tai 2 sivutuotteita, on se yleensä voimassa seuraavat kolme vuotta.

 

Hakemus arvioidaan mm. alkuperämaan eläintautitilanteen perusteella. Hakemuksessa tarvitaan mm. seuraavia tietoja:

  • Kuvaus tuotavasta sivutuotteesta
  • Sivutuotteen alkuperämaa ja laitos
  • Käsittelymenetelmä
  • Sivutuotteen käyttötarkoitus
  • Miten sivutuote kuljetetaan vastaanottajamaahan
  • Sivutuotteen vastaanottava laitos tai toimija 

 

Tarvittaessa vastaanottajamaan viranomainen pyytää lisätietoja hakemuksen käsittelyä varten. Ruokavirastolle osoitetun lupahakemuksen voi lähettää esimerkiksi skannattuna Ruokaviraston osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai abp@ruokavirasto.fiJos lähetettävä sivutuote, lähettävä laitos tai sivutuotteen vastaanottava laitos/toimija muuttuu, on haettava uusi lupa.

 

Taulukko 1. Vaatimukset eri sivutuoteluokille sisämarkkinakaupassa. 

taulukko-sivutuotteiden-ehdoista.jpg

 

Traces-järjestelmä sisämarkkinakaupassa ja sivutuote-erän lähetys

Lähettävän laitoksen/toimijan tulee viedä luokan 1 ja luokan 2 sivutuotteiden sekä luokkaan 3 kuuluvan käsitellyn eläinvalkuaisen (PAP) lähetykset Traces-järjestelmään. Sivutuote-erien lähetykset kirjataan Traces-järjestelmässä Commercial Document -osioon. Poikkeuksena muista sivutuotteista käsittelemättömästä lannasta tulee tehdä INTRA-terveystodistus, jonka todistusosan kirjoittaa virkaeläinlääkäri.

Sivutuotteet vastaanottavalla toimijalla on velvollisuus tarkastaa vastaanottamansa sivutuote-erä ja kaupallisessa asiakirjassa olevien tietojen oikeellisuus. Sivutuotteen vastaanottavan toimijan tulee ilmoittaa jokaisesta luokan 1 ja luokan 2 sivutuotteen sekä luokkaan 3 kuuluvan käsitellyn eläinvalkuaisen (PAP) vastaanotetusta erästä saapumisilmoituksella Traces-järjestelmässä tai muuten sovitulla tavalla alueensa kunnaneläinlääkärille. Jos toimija havaitsee sivutuote-erässä puutteita, tulee niistä ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille (esim. omavalvonnassa todettu positiivinen salmonellanäyte tai virheitä kaupallisessa asiakirjassa). Myös muiden luokkaan 3 kuuluvien sivutuotteiden (muut kuin PAP) siirrot on suositeltavaa viedä Traces-järjestelmään. 

Kaikkien sivutuote-erien kuljetusten mukana tulee olla lähtömaan toimijan kirjoittama paperinen versio kaupallisesta asiakirjasta. Pohja kaupalliselle asiakirjalle löytyy sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksesta (142/2011: liite XVI, III luku, 10 jakso).

sisamarkkinakauppa-final.jpg

Kuva 1. Luokan 1 ja luokan 2 sivutuotteiden sekä luokkaan 3 kuuluvan käsitellyn eläinvalkuaisen (PAP) sisämarkkinakauppa.

 

Sisämarkkinakaupan erityissäännöt

Sivutuotteiden sisämarkkinakaupassa on myös erityissääntöjä. Erityissäännöt koskevat tutkimusnäytteiden, diagnostisten näytteiden, kaupallisten näytteiden ja näyttelyesineiden tuontia (142/2011: artikla 11 ja artikla 12). Erityissääntöjen mukaisesti on mahdollista tuoda kyseisiin tarkoituksiin luokan 1 ja luokan 2 sivutuotteita sekä luokkaan 3 kuuluvaa käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP) ilman sivutuoteasetuksen ns. artiklan 48 mukaista lupaa ja ilmoitusta TRACES-järjestelmässä. Kyseisten sivutuote-erien kuljetusten mukana on aina kuitenkin oltava kaupallinen asiakirja. Toimijoiden on noudatettava sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksessa esitettyjä vaatimuksia, joissa säädetään näytteiden hävittämisestä ja muista jatkotoimenpiteistä (142/2011: liite VI, luku I). 

Tutkimusnäytteiden, diagnostisten näytteiden, kaupallisten näytteiden ja näyttelyesineiden erityissäännöistä huolimatta toimialueen kunnaneläinlääkäriltä on haettava sivutuotelain mukainen lupa, jos luokkaan 1 kuuluvia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita tuodaan sisämarkkinakaupan alueelta esimerkiksi tutkittavaksi (517/2017: artikla 12).

 

Tarvittaessa on hyvä olla yhteydessä ja kysyä neuvoa alueen kunnaneläinlääkäriltä, läänineläinlääkäriltä tai suoraan Ruokavirastosta osoitteesta abp @ ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2019