Elävien rapujen tuominen

Tuotaessa sisämarkkinakaupassa Suomeen eläinperäisiä elintarvikkeita, esimerkiksi rapuja, tulee toimijan rekisteröityä ensisaapumistoimijaksi Ruokavirastoon (katso lomakkeet ja ohjeet). Ilmoitus jätetään Ruokavirastoon ennen toiminnan aloittamista. Toiminnassa noudatetaan ensisaapumisvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä.

Sisämarkkinakaupassa Suomeen keitettäväksi toimitettavat elävät ravut on joko keitettävä ensisaapumispaikassa tai toimitettava ensisaapumispaikasta keitettäväksi elintarvikehuoneistoon (esimerkiksi kala-alan laitos tai ravintola). Keitettäväksi tuotuja rapuja ei saa Suomessa markkinoida edelleen elävinä kuluttajille ja rapujen pääsy luonnonvesiin on estettävä.

Elävien täplärapujen tuonti Suomeen jalostamista eli keittämistä ja pakkaamista varten

Täpläravut kuuluvat Euroopan unionin alueella haitallisiin vieraslajeihin, joiden tuontia, sisämarkkinakauppaa ja käyttöä on rajoitettu EU:n vieraslajiasetuksella (EU 1143/2014). Jo vakiintuneiden haitallisten vieraslajien kaupallinen käyttö voidaan kuitenkin sallia tilapäisesti, jos tavoitteena on niiden hävittäminen, kannan koon säätely tai leviämisen rajoittaminen. Edellytyksenä on, että vienti ja tuonti sisältyvät viejävaltion ja tuojavaltion hallintaohjelmiin. Tämä mahdollistaa elävien täplärapujen viennin jäsenvaltiosta toiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut Suomen haitallisten vieraslajien hallintaohjelman (pdf).

Eläviä täplärapuja voidaan tuoda toisesta EU-jäsenvaltiosta Suomeen ruoaksi jalostamista varten edellyttäen, että tuontiyksilöiden lisääntyminen ja pääsy ympäristöön on tehokkaasti estetty. Nämä edellytykset täyttyvät, kun elävien täplärapujen käsittelyssä noudatetaan Ruokaviraston ohjetta 16030 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta ja erityisesti siinä esitettyjä toiminnallisia vaatimuksia (luku 4). Ohjetta sovelletaan myös sisämarkkinakauppaan.

Lisätietoja:
ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi tai
Ylitarkastaja Britta Wiander, p. 050 523 4117, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi.