Ensisaapumistoiminnan periaatteet

Ensisaapumistoiminta on eläinperäisten elintarvikkeiden vastaanottamista tai välittämistä Suomeen muista EU:n jäsenmaista sekä eräistä muista maista (erityissopimusmaat). Elintarvikealan toimija on vastuussa tuotteidensa turvallisuudesta ja lainsäädännön vaatimusten mukaisuudesta. 

Ensisaapumistoimintaa koskevat vaatimukset

Alla on esitelty lyhyesti ensisaapumistoiminnan vaatimukset. Ruokaviraston ohje ensisaapumistoimijoille (Evira 18401) esittelee tarkemmin ensisaapumistoiminnan vaatimuksia ja niihin liittyviä poikkeuksia. Ohje löytyy osiosta ohjeet ja lomakkeet.

Eläinperäisiä elintarvikkeita tuodaan ainoastaan hyväksytyistä laitoksista

Suomeen tuotavien eläinperäisten elintarvikkeiden on oltava peräisin hyväksytyistä laitoksista. Poikkeuksena ovat hunaja ja hyönteiselintarvikkeet.

Tarkista hyväksytyt EU-laitokset ja EU:n ulkopuoliset laitokset 

Toimija ilmoittautuu kirjallisesti Ruokavirastoon ensisaapumistoimijaksi

Ensisaapumistoimijan tulee ilmoittaa kirjalliseseti toiminnastaan Ruokavirastoon vähintään 14 vuorokautta ennen ensisaapumistoiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista ja toiminnan lopettamista. Ilmoituksen tekemiseen käytetään Ruokaviraston lomaketta (katso ohjeet ja lomakkeet).

Toimija ilmoittaa Suomeen saapuneet eläinperäiset elintarvikkeet kuukausittain Ruokavirastoon

Ensisaapumistoimijan tulee ilmoittaa Ruokavirastoon vastaanottamansa eläinperäisten elintarvikkeiden lähetykset seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä. Ilmoittamiseen voi käyttää sähköistä palvelua tai sähköpostin liitteenä toimitettavaa lomaketta, joka löytyy osiosta ohjeet ja lomakkeet.

Vastaanottavalla toimijalla on ensisaapumispaikka eli Suomessa sijaitseva elintarvikehuoneisto

Ensisaaapumistoimijan tulee ilmoittautua elintarvikealan toimijaksi oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Kuntien yhteystiedot

Ensisaapumistoiminta kuvataan omavalvontasuunnitelmassa

Eläinperäisiä elintarvikkeita vastaanottavan toimijan omavalvontasuunnitelman on sisällettävä ensisaapumistoiminnasta vähintään seuraavat asiat

  • kuvaus ensisaapumistoimintaan liittyvien ilmoitusten tekemisestä
  • kuvaus vastaanotettavien lähetysten tarkastamisesta
  • kuvaus toimenpiteistä havaittaessa epäkohtia
  • näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma
  • kuvaus omavalvontakirjanpidosta.

Tuonnissa huomioidaan salmonellaa koskevan erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 vaatimukset

Suomeen toimitettavien raakaa (tuore ja pakastettu) naudan, sian ja siipikarjan lihaa (ml. sisäelimet ja veri) tai näistä valmistettua jauhelihaa sisältävien lähetysten mukana on oltava salmonellaa koskeva kaupallinen asiakirja ja laboratorion tutkimustodistus (salmonella). Kaupallinen asiakirja voi olla erityistakuuasetuksen EY 1688/2005 liitteen IV mukainen tai vastaavat tiedot sisältävä muu asiakirja. Salmonellanäytteet tulee olla otettu lähettävässä laitoksessa.

Suomeen toimitettavien kananmunia sisältävien lähetysten mukana tulee olla yhteisön sisäisen kaupan todistus (erityistakuuasetuksen liite V, osa 1 ja osa 2). Salmonella-asiakirjat tulee olla yhdistettävissä lähetysasiakirjoihin ja lähetettyihin elintarvikkeisiin.

Edellä mainitut vaatimukset eivät koske:

  • Ruotsista ja Norjasta vastaanotettua raakaa naudan-, sian- ja siipikarjanlihaa ja kananmunia,
  • Tanskasta ja Islannista vastaanotettua raakaa broilerin/kanan lihaa ja kananmunia,
  • Islannista vastaanotettua raakaa kalkkunan lihaa.

Näille tuotteille riittää tavanomaiset lähetysasiakirjat.