Hyönteisten tuonti elintarvikkeeksi

Sisämarkkinakaupassa saa tuoda Suomeen elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä hyönteislajeja ja niistä valmistettuja hyönteiselintarvikkeita sellaisista maista, jotka sallivat hyönteisten käytön elintarvikkeeksi ja joissa hyönteiselintarvikkeiden valmistus ja myynti ovat elintarvikevalvonnan piirissä. Tällaisia maita ovat Belgia, Hollanti, Iso-Britannia, Itävalta, Sveitsi ja Tanska. Elintarvikekäyttöön hyväksytyt hyönteislajit saattavat vaihdella em. maiden välillä. Lue lisää EU:ssa elintarvikkeiksi hyväksytyistä hyönteislajeista.

Hyönteisten ja niistä valmistettujen elintarvikkeiden sisämarkkinatuontiin liittyvät kysymykset: ensisaapumisvalvonta(at)ruokavirasto.fi