Hyönteisten tuonti elintarvikkeeksi

Markkinoilla Suomessa saavat elintarvikkeena olla siirtymäaikana eli 1.1.2019-1.1.2020 kaikki sellaiset hyönteislajit, jotka ovat olleet elintarvikkeena laillisesti markkinoilla Suomessa tai muussa EU-maassa ennen 1.1.2018, ja joista on jätetty uuselintarvikehakemus 1.1.2019 mennessä. Kaikki toimijat saavat myydä ja markkinoida näitä hyönteislajeja ja niistä valmistettuja tuotteita elintarvikkeina.

Tällaisia lajeja ovat

  • Acheta domesticus (kotisirkka)
  • Alphitobius diaperinus (kanatunkkari, toukka)
  • Apis mellifera (mehiläinen, kuhnuritoukka)
  • Gryllodes sigillatus (trooppinen kotisirkka)
  • Hermetia illucens (mustasotilaskärpänen, toukka)
  • Locusta migratoria (idänkulkusirkka)
  • Schistocerca gregaria (aavikkokulkusirkka)
  • Tenebrio molitor (jauhopukki, toukka)

Näistä hyönteislajeista tai niistä valmistetuista tuotteista on jätetty 1.1.2019 mennessä uuselintarvikeasetuksen mukainen hakemus komissiolle.

Hyönteisten ja niistä valmistettujen elintarvikkeiden sisämarkkinatuontiin liittyvät kysymykset: ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.12.2019