Hyönteisten tuonti elintarvikkeeksi

Markkinoilla saavat elintarvikkeena olla 1.1.2019 alkaen vain sellaiset hyönteislajit, jotka ovat olleet elintarvikkeena markkinoilla Suomessa tai muussa EU-maassa ennen 1.1.2018 ja joista on jätetty uuselintarvikelupahakemus komissiolle 1.1.2019 mennessä.

Lista siirtymäaikana sallituista hyönteislajeista.

Hyönteisten ja niistä valmistettujen elintarvikkeiden sisämarkkinatuontiin liittyvät kysymykset: ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.8.2021