Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti sisämarkkinoilta laivamuonitukseen

Toimijoiden, jotka tuovat sisämarkkinoilta eläinperäisiä elintarvikkeita Suomen lipun alla liikennöivien laivojen muonitukseen, on ilmoitettava maahantuontitoiminnasta omaan kuntaansa sekä huomioitava tuontitoiminta omavalvonnassaan. Tällainen maahantuontitoiminta kuuluu kuntien Oiva-valvonnan piiriin. 

Jos sama toimija tuo sisämarkkinoilta eläinperäisiä elintarvikkeita laivoille, jotka liikennöivät muun kuin Suomen lipun alla, maahantuontitoiminta ei kuulu Oiva-valvonnan piiriin. Toimijan pitää kuitenkin pyydettäessä osoittaa valvojalle eläinperäisten elintarvikkeiden jäljitettävyysvaatimusten mukaisesti, mistä elintarvikkeet on hankittu ja mihin ne on toimitettu.

Jos toimija tuo sisämarkkinoilta eläinperäisiä elintarvikkeita vain kansainvälisten laivojen muonitukseen (ei lainkaan suomalaisille laivoille), toiminta ei ole Oiva-valvonnan piirissä eikä sitä koske esimerkiksi salmonellaerityistakuuvaatimukset. Toimijan pitää kuitenkin ilmoittautua elintarvikealan toimijaksi omaan kuntaansa.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2021