Rehujen sisämarkkinakauppa ja maahantuonti

Ennen kuin rehualan toimija alkaa toimittaa rehuja Suomeen Euroopan unionin toisesta jäsenmaasta tai aloittaa rehujen maahantuonnin Euroopan unionin ulkopuolisista maista, toimijan tulee rekisteröityä rehuhygienia-asetuksen mukaisesti Ruokavirastoon. Toimijan tulee myös tutustua muihin toimintaansa liittyviin rehulainsäädännön vaatimuksiin (sisämarkkinakauppa ja maahantuonti - muistilista toimijalle).

Tiettyjen rehun lisäaineiden, lisäaineita sisältävien esiseosten ja rehuseosten maahantuonnin aloittamiseen liittyy omat erityisvaatimuksensa.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2018