Lisäaineiden maahantuonnista ilmoittaminen

Sellaisia lisäaineita ja niitä sisältäviä rehuja, joiden valmistajalta EU:ssa edellytetään hyväksyntää (vrt. 'Rehuhygienia-asetuksen mukainen hyväksyminen'), saa tuoda maahan EU:n ja Norjan ulkopuolelta vain sellaisista tuotantolaitoksista, joilla on yhteisöön sijoittunut edustaja (maahantuoja).

Maahantuojan tulee toimittaa Ruokaviraston rehuvalvonnalle ilmoitus, jossa maahantuoja sitoutuu takaamaan, että kolmannessa maassa sijaitseva tuotantolaitos täyttää rehuhygienia-asetuksen vaatimukset.

Ruokavirasto toimittaa tullille ajantasaiset tiedot edellä mainittujen lisäaineiden ja niitä sisältävien rehujen maahantuojista ja valmistajista.

 

Lomakkeet

  • Ilmoitus rehun valmistukseen käytettävien rehun lisäaineiden, lisäaineita sisältävien esiseosten ja rehuseosten tuonnista Suomeen EU:n ulkopuolisesta maasta ( doc 53 kt | pdf 16 kt)