Sisämarkkinakauppa ja tuonti - muistilista toimijalle

Ennen kuin rehualan toimija alkaa toimittaa rehuja Suomeen Euroopan unionin toisesta jäsenmaasta tai aloittaa rehujen tuonnin, toimijan tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

  • Toimijan on ilmoitettava toiminnastaan Ruokavirastoon rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaista rekisteriöintiä ja tarvittaessa hyväksyntää varten.
  • Markkinoille saatettavien rehujen tulee täyttää rehulainsäädännön vaatimukset laadun, merkintöjen ja jäljitettävyyden osalta. Rehut saavat sisältää vain EU:ssa hyväksyttyjä rehun lisäaineita. Tuoduista ja markkinoille saatetuista rehuista on pidettävä kirjaa.
  • Tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinatuontiin liittyy omat erityisvaatimuksensa (kts. sivutuotteisiin liittyvät ohjeet). Silloin kun eläinperäisiä rehuja tuodaan Suomeen 3. maista, niille tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus, johon liittyy omat vaatimuksensa.
  • Tiettyjä lisäaineita ja niitä sisältäviä esiseoksia ja rehuseoksia saa tuoda maahan EU:n ulkopuolelta vain sellaisista tuotantolaitoksista, joilla on yhteisöön sijoittunut edustaja/maahantuoja
  • Tiettyjen rehujen toimittamisesta tai tuonnista Suomeen on tehtävä eräkohtaisesti saapumisilmoitus tai ennakkoilmoitus Ruokavirastoon.
  • Tietoa ulkolinnuille tarkoitettujen maapähkinöiden ja auringonkukansiementen tuonti-, laatu- ja merkintävaatimuksista on koottu ohjeeseen REHU 12816

Lisätietoa:

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2021