Hevoset ja niiden sukusolut

Hevoseläinten tuonti- ja kauttakuljetusvaatimukset

Sallitut alkuperämaat löytyvät tästä pdf-linkistä

 • Tuontiin hyväksytyt EU-maat on jaettu terveysryhmiin, joissa on erilaiset  karanteeni-, testaus- ja rokotusmääräykset. Terveysluokitusryhmät löytyvät sarakkeesta 5

Tuontiehdot perustuvat siihen, että alkuperämaassa ei ole afrikkalaista hevosruttoa ja Venezuelalaista enkefalomyeliittiä, räkätautia (glanders) tai astumatautia (dourine). Vesikulaarisen stomatiitin ja hevosen virusarteriitin tapauksessa vapaus näistä taudeista voidaan todeta alkuperätilalla ja testaamalla eristyksen aikana sekä rokottamalla ennen eristyksen alkamista.

Hevoseläimet jaetaan tuonnissa kolmeen kategoriaan

1) Rekisteröidyt hevoseläimet.

Rekisteröidyillä hevoseläimillä tulee olla tunnistusasiakirja, jonka on myöntänyt:

 • Kantakirjahevosilla alkuperämaassa hyväksytty kantakirjanpitäjä, jonka EU on tunnustanut
  • Lista EU:n tunnustamista kantakirjanpitäjistä komission sivuilla tässä linkissä
 • Kilparatsuilla FEI
 • Muilla alkuperämaan toimivaltainen viranomainen

2) Teurastettaviksi tarkoitetut hevoseläimet, jotka on tarkoitettu kuljetettaviksi teurastamoon

3) Jalostukseen ja tuotantoon tarkoitetut hevoseläimet, jotka ovat muita hevoseläimiä, joita ei ole määritelty rekisteröityihin hevoseläimiin tai teurastettaviksi tarkoitettuihin hevoseläimiin.

Tunnistusasiakirja

Tunnistusasiakirjasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

i) sanallinen kuvaus hevosen väristä ja merkeistä, jotka on kuvattu piirroksena kaaviossa.

ii) tieto hevosesta löytyvästä mikrosirusta, polttomerkistä, arvista tms. tunnisteista jolla voidaan varmistaa että ko. asiakirja kuuluu ko. hevoselle

iii) seuraavat tiedot: laji (hevonen, aasi, seepra…), sukupuoli, syntymäaika ja -maa, sanallinen kuvaus (katso kohta i), polttomerkki tms., veriryhmä tai DNA jos on testattu, haltijan nimi ja osoite, tunnistusasiakirjan myöntöpvm ja -paikka, sekä täytetty tunnistuskaavio

Tämän lisäksi hevosella tulee olla alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä terveystodistus

Todistukset

Hevosella tai hevoseläimellä on oltava alkuperämaan virkaeläinlääkärin myöntämä terveystodistus

Ruokavirasto voi hakemuksesta myöntää tilapäistä maahantuontia varten tuodulle rekisteröidylle hevoselle luvan jäädä pysyvästi maahan, jos hevonen jo ennen tuontia on täyttänyt pysyvää tuontia koskevat vaatimukset eikä hevosen pysyvästä maahan jäämisestä aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa. Hakemus on tehtävä ennen tilapäisen maahantuonnin määräajan päättymistä.

(kansainväliset ryhmä-/luokkakilpailut, Japan cup, Melbourne Cup, Dubai Racing World-cup, Hong Kong International Races) osallistuneiden rekisteröityjen kilpahevosten takaisintuontiin unioniin enintään 90 päivää kestäneen tilapäisen viennin jälkeen

(olympialaisten esikisat, olympialaiset, paralympialaiset, World Equestrian Games, Asian Equestrian Games, American Equestrian Games, Endurance World Cup Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa) osallistumista varten tapahtuneen enintään 90 päivän tilapäisen viennin jälkeen

Terveystodistusten mukaiset laboratoriotutkimukset on tehtävä Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa silloin, kun asianomaisessa eläinlääkärintodistuksessa näin vaaditaan. Laboratorion antama alkuperäinen tutkimusvastaus on tällöin liitettävä terveystodistukseen.

Terveystodistus on voimassa 10 vuorokautta sen myöntämisestä ja kelpaa yhteen rajanylitykseen. Hevosten ei saa olla ollut kosketuksissa tarttuvia tauteja sairastavien hevosten kanssa lähettämispiävää edeltäneiden 15 vrk aikana.

Eläin on tutkittava kliinisesti ja todistus annettava sinä päivänä, jona eläin lastataan lähtöpaikassa tai rekisteröityjen hevosten kyseessä ollessa edelllisenä työpäivänä. Eläimen mukana kulkee omistajan tai tämän edustajan allekirjoittama kirjallinen ilmoitus (terveystodistuksen loppuosa)

Yleiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset kuljetuksessa

Unioniin saapuviksi tarkoitettujen hevosten lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että kyseiset hevoseläimet kuljetetaan seuraavien edellytysten mukaisesti:

 • ne kuljetetaan kuljetusvälineessä, jossa on ainoastaan sellaisia hevoseläimiä, joiden määräpaikkana on unioni tai, vaihtoehtoisesti, joiden mukana on kauttakuljetukseen vaadittava terveystodistus;
 • ne kuljetetaan kuljetusvälineellä, jossa on ainoastaan sellaisia hevoseläimiä, joiden terveydentila on terveystodistuksen mukaan sama
 • ne kuljetetaan maanteitse tai rautateitse tai siirretään jalkaisin ainoastaan sellaisessa kolmannessa maassa tai kolmannen maan alueen sellaisessa osassa, joka on hyväksytty ainakin yhtä saapumissyytä varten ainakin yhden hevoseläinluokan osalta.

Unioniin saapuviksi tarkoitettujen hevosten lähetyksestä vastaavan toimijan on varmistettava, että seuraavia edellytyksiä noudatetaan

 • kuljetuskopit, -kontit, -karsinat tai lentokuljetuskarsinat sekä kuljetusvälineet tai kuljetusvälineessä oleva kuljetustila, joissa hevoseläimet kuljetetaan, puhdistetaan ja desinfioidaan lähettäjämaassa virallisesti tunnustetulla desinfiointiaineella ennen eläinten lastaamista;
 • maantie- tai raidekuljetuksissa käytettävät kuljetusvälineet suunnitellaan, rakennetaan ja niitä käytetään siten, että niistä ei pääse ulos ulosteita, virtsaa ja rehua aiotun matkan aikana;
 • tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä suojaavia toimenpiteitä toteutetaan, jos esiintyy jotakin seuraavista taudeista:

i) afrikkalaista hevosruttoa tai venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia lähettäjämaana tai kauttakulkumaana olevassa kolmannessa maassa;

ii) yhtä tai useampaa 11 artiklan 1 kohdassa luetelluista tartunnanlevittäjien välittämistä taudeista, hevosen näivetystautia lukuun ottamatta, eivätkä hevoseläimet ole immuuneja tai rokotettuja taudinaiheuttajaa vastaan.

Edellä i alakohdassa tarkoitettujen tautien tapauksessa tartunnanlevittäjältä suojautumiseen on sisällyttävä toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi kuljetuskoppien, -konttien, -karsinoiden tai lentokuljetuskarsinoiden suojaaminen verkoilla, koneellinen ilmanvaihto ja kuljetustilan pitäminen suljettuna muulloin kuin eläinten lastauksen ja purkamisen aikana ja niistä huolehdittaessa.

HUOM! Suomeen ei saa tuoda sellaisia hevoseläimiä, joille on annettu tyreostaatteja, stilbeenejä, stilbeenijohdannaisia, niiden suoloja ja estereitä, 17-beta-estradiolia ja sen esterityyppisiä johdannaisia, beeta-agonisteja tai muita aineita, joilla on estrogeeni-, androgeeni- tai gestageenivaikutusta.

Edellä mainitusta poiketen kolmansista maista saadaan kuitenkin tuoda sellaisia hevoseläimiä, joita on lääkitty mainituilla lääkkeillä tämän linkin mukaisissa tilanteissa jos tuonti tapahtuu eläimelle annetun lääkkeen varoajan päätyttyä. Ennen varoajan päättymistä voidaan kolmansista maista kuitenkin tuoda altrenogestia tai beeta-agonisteja sisältävillä lääkkeillä lääkittyjä hevoseläimiä, jos lääkitys on merkitty hevoseläimen mukana olevaan tunnistusasiakirjaan.

Kolmansista maista saa tuoda unionin alueelle hevoseläimiä, joita on lääkitty tässä linkissä mainituilla aineilla ainoastaan, jos hevoseläimen mukana olevassa tunnistusasiakirjassa on merkintä lääkityksestä ja siitä, ettei eläintä ole tarkoitettu teurastettavaksi ihmisravinnoksi käyttöä varten.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.9.2020