Eläinten hyvinvointitarkastus rajatarkastusasemalla palaaville hevosille

Huomio! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä

Lainsäädäntö

Rajaeläinlääkäri tarkastaa eläinten kuljetuskuntoisuuden asetuksen 1/2005 liitteen 1 luvun I mukaisesti. Kuljetusvälineen tulee täyttää em. asetuksen II luvun vaatimukset, ja eläinten purkamisessa ja lastauksessa kuljetusvälineeseen tulee noudattaa luvun III vaatimuksia.

Juottamisessa, ruokinnassa, kuljetusmatkoissa ja lepotauoissa tulee noudattaa luvun V vaatimuksia, ja pitkissä kuljetuksissa lisäksi luvun VI vaatimuksia. Matkan aikana eläinten käytettävissä olevan tilan tulee täyttää luvun VI vaatimukset.

Palaavien hevosten kaupallisen kuljetuksen tarkastaminen

Vaalimaan rajatarkastusasemalla rajaeläinlääkäri tekee hyvinvointitarkastuksen alun perin Venäjältä peräisin oleville kaupallisille hevoserille (kaupallinen kuljetus), joille on myönnetty väliaikainen terveystodistus Venäjällä, ja jotka palaavat takaisin silloin kun hän epäilee kuljetusolosuhteiden muuttuneen Vaalimaalla tehdyn saapumistarkastuksen jälkeen, ellei niille ole jo aiemmin tehty ko. hyvinvointitarkastusta reitin varrella olevassa toisessa EU-maassa. Suurin osa Vaalimaan hevoseristä on muita kuin kaupallisia kuljetuksia.

Rajaeläinlääkäri tarkastaa, että hevoset kuljetetaan eläinkuljetusasetuksen säännösten mukaisesti, ja että ne siten ovat kuljetuskuntoisia matkan jatkamista varten.

Yleiset vaatimukset rekisteröidyille ja rekisteröimättömille hevosille (huomio: ei reittisuunnitelmavaatimusta rekisteröidyille hevosille), silloin kun kyseessä on alunperin kaupallinen kuljetus

  1. Kopio pitkien kuljetusten eläinkuljettajaluvasta (voi olla useamman henkilön yhteinen), jolla voidaan kuljettaa eläimiä yli kahdeksan tunnin ajan (eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvun II mukainen asiakirja, linkki sivun reunassa)
  2. Kuljettajilla ja hoitajilla on voimassa oleva pätevyystodistus (maantiekuljetuksessa, eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvun III mukainen asiakirja)
  3. Maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistus (eläinkuljetusasetuksen liitteen III luvun IV mukainen asiakirja)
  4. Reittisuunnitelma (eläinkuljetusasetuksen lisäyksen osat 1-5 yhteen kiinnittämällä koostettu asiakirja). Reittisuunnitelma vaaditaan ainoastaan rekisteröimättömiltä hevosilta (ei vaadita ollenkaan rekisteröidyiltä hevosilta)
  5. Kuljetusasiakirja, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot:
  1. eläinten alkuperaä ja omistaja
  2. lähtöpaikka
  3. lähtöpäivä ja -aika
  4. aiottu määräpaikka
  5. kuljetusmatkan odotettu kesto

Ruokinta- ja juottovälit sekä kuljetusmatka-ajat ja lepojaksot

Rekisteröidyt hevoseläimet

Reittisuunnitelmaa ei tarvita, jos eläinten kuljetusmatka kestää tai tulee kestämään alle kahdeksan tuntia tai kuljetettavana ovat rekisteröidyt hevoseläimet. Rekisteröidyt hevoset on kuitenkin ruokittava vähintään 24 tunnin välein ja juotettava vähintään 12 tunnin välein. (Asetus 1/2005 liite I III luku kohta 2.7).

Jos rajaeläinlääkärin mielestä eläimet eivät ole kuljetuskuntoisia matkan loppuun saattamista varten, ne on purettava kuormasta ja niiden on saatava vettä, ravintoa ja lepoa.

Muut kuin rekisteröidyt hevoseläimet

Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät linkistä oikealta "Ohje eläinsuojelutarkastuksesta". Koska rekisteröimättömiä hevosia ei tuoda Vaalimaan kautta EU-alueelle, ei niitä myöskään palaa, joten tämä ohje keskittyy rekisteröityihin hevoseläimiin.

(Ohje 18129U)

Sivu on viimeksi päivitetty 12.12.2018