Hevoseläinten sukusolujen tuonti

Huom! Tässä tekstissä mainittu lainsäädäntö löytyy joko Eur-Lexistä – EU:n lainsäädäntötietopankki tai FinLexistä – kansallinen lainsäädäntö. Ohje lainsäädännön hakemiseen löytyy tästä.

Tuontivaatimukset

  • Lähettävän maan tulee olla sallittu elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontiin sekä komission päätöksen 2004/211/EY liitteessä I (muutos koskien maita Brasilia, Kuwait, Syyria päätöksessä 2010/776/EU, liite I). Sarakkeessa on jokaisen maan kohdalla on merkintä, minkä tuotteen tuonti on sallittua.

Sperma:

  • Lähettävän keinosiemennysaseman/varastointiaseman tulee olla hyväksytty direktiivin 92/65/ETY art. 17 kohdan 3 b mukaisesti.
  • Listat hyväksytyistä laitoksista maittain ovat komission internet-sivulla koskien hevosen sukusolujen tuontia.  
  • Erän mukana on oltava terveystodistus, jonka malli on komission päätöksen 2015/261/EU liitteen II osassa 2.

Munasolut:

  • Lähettävän alkionsiirto-/alkionsiirtotuotantoryhmän on oltava hyväksytty direktiivin 92/65/ETY art. 17 kohdan 3 b mukaisesti.
  • Erän mukana on oltava terveystodistus, jonka malli on komission päätöksen 2010/471/EU liitteessä II osa 2. 

Alkiot:

  • Lähettävän alkionsiirto-/alkionsiirtotuotantoryhmän on oltava hyväksytty direktiivin 92/65/ETY art. 17 kohdan 3 b mukaisesti.
  • Listat hyväksytyistä laitoksista maittain ovat komission internet-sivulla koskien hevosen sukusolujen tuontia. 
  • Erän mukana on oltava terveystodistus, jonka malli on komission päätöksen 2010/471/EU liitteessä II osa 2. 

Sukusolut tulee kuljettaa suljetussa, sinetöidyssä säiliössä ja siinä ei saa kuljettaa samaan aikaan heikompilaatuisia sukusoluja. 

Sukusoluille tulee tehdä maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Tuojan tulee muun muassa tehdä ennakkoilmoitus tarkastuksen tekevälle rajatarkastusasemalle täyttämällä ns. CVED -todistuksen etusivu sähköisessä Traces-järjestelmässä.

Uusi voimaan tuleva lainsäädäntö

Komission toimeenpanoasetuksen 846/2014/EU voimaantuloa on siirretty komission kirjeellä 26.09.2014. Toistaiseksi voimassa on edelleen päätös 2010/471/EU.

(Ohje 18052U)

Sivu on viimeksi päivitetty 15.1.2019