Jyrsijät, matelijat, sammakkoeläimet, selkärangattomat

Tällä sivulla kerrotaan tuonnista, joka ei liity omistajan matkustamiseen. Mikäli matkustat lemmikkisi kanssa, tarkastathan alasivun "siirto omana lemmikkinä"

Huom! Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

HUOM! TARKASTA MAHDOLLISET CITES-EHDOT!

Jyrsijät

Jyrsijöitä saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka mainitaan komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1, ja joista tuoreen lihan tuonti yhteisön alueelle on sallittua.

Eläinten mukana on oltava eläinlääkärintodistus, josta ilmenee, että viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä suorittamassaan kliinisessä tutkimuksessa todennut eläimet terveiksi ja riittävän hyväkuntoisiksi kestämään kuljetuksen määränpäähän.

Muista kuin komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osassa 1 mainituista kolmansista maista saadaan jyrsijöitä tuoda vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus on tehtävä tuontierän saapuessa EU:n alueelle

HUOM! Voimassa olevan Komission suojapäätöksen2003/459/EY mukaan jyrsijöiden tuonti Saharan eteläpuolisista maista EU:n alueelle on kielletty. Syy: Apinarutto

Sammakkoeläimet ja matelijat sekä selkärangattomat 

(lukuun ottamatta mehiläisiä ja kimalaisia Apis Mellifera ja Bombus spp. sekä kaloja, jotka kuuluvat yläluokkaan Agnatha sekä luokkiin Chondrichytes ja Osteichtyes sekä äyriäistä, jotka kuuluvat alajaksoon Crustacea)

Kilpikonnia, sammakkoeläimiä ja matelijoita sekä selkärangattomia maahantuotaessa ei tarvita tuontilupaa Ruokavirastosta eikä terveystodistusvaatimuksia ole. Eläinlääkinnällinen rajatarkastus on tehtävä tuontierän saapuessa EU:n alueelle.

Kaupallisessa tuonnissa vaaditaan vain kaupallinen tai muu vastaava asiakirja, josta käyvät ilmi eläimen:

  • alkuperämaa
  • lähettäjän ja vastaanottajan tiedot
  • lajin tieteellinen nimi
  • tullikoodi
  • käyttötarkoitus
  • pakkaustapa.

Omana lemmikkinä saapuvat Sammakkoeläimet ja matelijat sekä selkärangattomat eivät tarvitse terveystodistusta, eikä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta. EU:n alueelle saavuttaessa lemmikki on kuitenkin esitettävä viranomaiselle tarkastettavaksi, Suomessa lemmikkieläinten tarkastuksen tekee Tulli.

Salamanterit

HUOM! Voimassa olevan Komission suojapäätöksen2018/320 (muutos 2019/1998) mukaan salamantereiden tuonti EU:n ulkopuolisista maista EU:n alueelle on kielletty. Syy: Bsal

Tuonti on kuitenkin sallittua, jos salamantereiden tuontierät tuontiehdot:

tuonti tapahtuu hyväksytystä alkuperämaasta,

tuontierän mukana on eläinten terveystodistus, eläimille on ennen tuontia tehty kliininen tutkimus sekä eläimet eristetään ennen tuontia muista salamantereista.

Lisäksi salamantereiden tuonti voidaan hyväksyä vain liitteen loppuosassa luetellut ehdot täyttäviin  pitopaikkoihin, joissa salamantereita pidetään karanteenissa i vähintään 6 viikkoa.

6 viikon karanteeni koskee vain eläimiä, jotka pelkästään tutkitaan Bsal- taudin varalta ja tällöin eläimiä tulee olla vähintään 62 kpl edustavan näytemäärän saamiseksi.

Salamanterit täytyy karanteenin kuluessa tutkia Bsal -tartunnan varalta negatiivisin tuloksin tai hoitaa Bsal -tartunnan varalta suojapäätöksen mukaisesti

Mikäli eläimiä on tätä vähemmän

TAI

toimija haluaa mieluummin hoitokäsitellä eläimet (niiden määrästä riippumatta), eläimille voidaan myöntää kirjallinen vapautus karanteenista heti hoidon (10- 12 vrk valitusta menetelmästä riippuen) päättymisen jälkeen. Toimija tai tuoja vastaa kaikista karanteeni-, testaus- ja hoitokustannuksista.

Salamanterien terveystodistusmalli ja tuontiehdot 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2020