Koristevesieläinten ei-kaupallinen siirto

Koristevesieläinten siirto lemmikkieläimenä EU:n ulkopuolelta

Koristevesieläinten siirto omana lemmikkinä on säädelty Euroopan Unionin lainsäädännössä

Määritelmät

’koristevesieläimellä’ tarkoitetaan vesieläintä, jota pidetään ja kasvatetaan tai joka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin. Tällaisia koristevesieläimiä ei saa toimittaa kaupalliseen akvaarioon.

’muulla kuin kaupallisella siirrolla’ tarkoitetaan siirtoa, jonka tavoitteena ei ole lemmikkieläimen myynti tai omistajuuden siirto;

’matkustajien maahantulopaikalla’ tarkoitetaan rajanylityspaikkaa, jonka kautta koristevesieläinten siirto lemmikkinä on sallittu

Koristevesieläinten siirto lemmikkieläimenä on sallittua kaikista Euroopan Unionin ulkopuolisista maista eikä terveystodistusvaatimusta ole. Eläimet on kuitenkin esitettävä EU:n alueelle tultaessa matkustajien maahantulopaikan viranomaiselle. Suomessa tämä viranomainen on Tulli. Mikäli ensimmäinen saapumispaikka EU:n alueella on Suomi, tulee siirtäjän ottaa punainen linja ja esittää eläin virkailijalle.

Lemmikkieläimenä pidettäviä koristevesieläimiä saa pitää vain ei-kaupallisessa akvaariossa tai puutarhalammessa, josta ei ole suoraa yhteyttä luonnonvesiin. Tuotuja koristekaloja ei saa vapauttaa kalanviljelylaitokseen tai muuhun altaaseen, mistä ne voisivat karata luonnonvesiin. Koristekalojen tuonnissa on lisäksi varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä kalatauteja luonnonvesiin.

Lemmikkieläimenä tuleva koristevesieläin ei tarvitse eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, mtta se tulee esittää Tullille maahantulopaikassa. Ota punainen linja ja esitä eläin virkailijalle.

Mahdolliset CITES-vaatimukset on omistajan aina selvitettävä ennen tuontia Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja matkustajien maahantulopaikat löydät oikealta linkeistä

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2020