Koristevesieläinten kaupallinen tuonti

Tarkasta myös yleiset ehdot

Koristevesieläimillä tarkoitetaan eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita pidetään tai kasvatetaan tai jotka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin.

Suljettuihin koristetiloihin (esim. akvaariot) on sallittua tuoda kaloja, jotka eivät ole alttiita millekään taulukossa 1 mainitulle taudille. Näitä lajeja saa tuoda maista, jotka 

  • ovat Maailman eläintautijärjestön (OIE) jäseniä, tai
  • on lueteltu liitteessä III ja joilla on virallinen sopimus OIE:n kanssa eläinten terveydentilaa koskevien tietojensa säännöllisestä toimittamisesta

Mikäli laji on altis taudille ja mainittu taulukossa 1, on tuonti suljettuihin koristetiloihin sallittua linkissä ”Liite III” luetelluista maista tai niiden osista.

Taulukossa 2 mainittujen kalalajien osalta on kyseisen terveystodistuksessa todistettava myös vaatimukset koskien SVC- ja IPN-tauteja sekä Gyrodactylus salaris -loista, joiden osalta Suomelle on myönnetty tautivapaus sekä hyväksytty hävittämisohjelma.

  • Taulukko 1. Direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelo
  • Taulukko 2. komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteen II osa C

Kuljetusta ja merkintöjä koskevat vaatimukset:

Säilytä koristevesieläimiä olosuhteissa (mukaan luettuna veden laatu), joka ei muuta niiden terveydentilaa.

Kuljetussäiliön oltava puhdas ja desinfioitu tai täysin uusi.

Laita kuljetussäiliön ulkopuolelle merkintä, jossa on terveystodistuksen osassa I mainitut asiat sekä jompikumpi seuraavista:

  • Euroopan Unionissa suljettuihin koristetiloihin tarkoitettuja koristekaloja/koristenilviäisiä/koristeäyriäisiä
  • Euroopan Unionissa karanteeniin tarkoitettuja koristekaloja/koristenilviäisiä/koristeäyriäisiä

Suljettuihin tiloihin tuotavilla koristevesieläimillä on oltava tuonnissa mukana alla olevan mukainen terveystodistus

Sivu on viimeksi päivitetty 13.7.2021