Kanit ja jänikset

Tarkastathan myös yleiset ehdot

Kanien ja jänisten tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Seuraavat tuontiehdot koskevat kaneja ja jäniksiä,

  • jotka aiotaan myydä tai joiden omistajuus aiotaan siirtää tai
  • lemmikkikanit tai jänikset, jotka eivät matkusta omistajansa matkustamisen vuoksi tai viiden päivän sisällä omistajan matkustamisesta tai
  • jotka tuodaan kasvatukseen tai tutkimustarkoituksiin.

Jäniksiä ja kaneja saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka mainitaan komission asetuksen 206/2010 liitteen II osassa 1 ja tästä linkistä. Muista kuin luetelluista maista saadaan jäniksiä ja kaneja tuoda vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt tuontiin luvan.

Kanien ja jänisten tuontiehdot

  • Kanit tai jänikset ovat peräisin tilalta, jolla ei ole esiintynyt tai epäilty raivotautia viimeisen kuukauden aikana.
  • Kanit tai jänikset eivät ole tuontia edeltäneen kuukauden aikana olleet yhteydessä eläimiin, joiden on todettu tai epäilty sairastuneen raivotautiin.
  • Alkuperätilalla yksikään eläin ei ole osoittanut myksomatoosin kliinisiä oireita.
  • Alkuperätilalla ei ole voimassa viranomaisten määräämiä rajoituksia.
  • Eläinten mukana on oltava alkuperäinen eläinlääkärintodistus, josta ilmenee, että viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä eläinlääkäri on 24 tuntia ennen eläinten lähettämistä suorittamassaan kliinisessä tutkimuksessa todennut eläimet terveiksi ja riittävän hyväkuntoisiksi kestämään kuljetuksen määränpäähän.
  • Suojapäätöksiä ja CITES-vaatimuksia on aina noudatettava.
  • Eläimille tehdään maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-maassa, johon ne saapuvat.

Lemmikkikanin tai -jäniksen ei-kaupallinen siirto omistajan mukana

(HUOM! Edellä mainitut yleiset ehdot eivät koske lemmikkikaneja)

Kani tai jänis, joka on omistajansa lemmikki ja joka siirtyy omistajan mukana tai viiden päivän sisällä omistajan matkustamisesta, eikä lemmikkiä ole tarkoitus luovuttaa tai myydä eteenpäin. Lemmikkikanien ja jänisten sallittua lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta Suomen Tulli on määrännyt henkilökohtaisen tuonnin euromääräisen rajan. Lemmikit voi siirtää Suomeen minkä tahansa rajanylityspaikan kautta, joissa Tulli tarkastaa ne osana tullivalvontaa.

Lemmikkikanien tai jänisten siirto on sallittua kaikista kolmansista maista, eikä terveystodistusvaatimusta ole. Ruokavirasto voi kuitenkin erityisen eläintautivaaran takia kieltää siirrot ja suojapäätöksiä on aina noudatettava. Lemmikiksi ei myöskään voida lukea villieläintä, kuten villikania, metsäjänistä ja rusakkoa, vaan näiden tuonti vaatii tuontiluvan.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2020