Nautojen ja niiden sukusolujen tuonti

Nautaeläinten tuontivaatimukset

Sallittu tuontimaa

Nautaeläimiä saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan Komission asetuksen 206/2010 liitteen I osassa 1 ja joiden kohdalla liitteessä on merkintä kyseiseen tarkoitukseen tuotavien nautaeläinten eläinlääkärintodistuksesta.

Terveystodistusvaatimukset

Nautaeläinten tuontierän mukana on oltava komission täytäntöönpanoasetuksen 497/2012 liitteessä olevan asianomaisen terveystodistusmallin mukainen todistus ja eläinten on täytettävä tässä kyseisessä todistuksessa asetetut ehdot.

Eläinlääkärintodistusmallit BOV-X, BOV-Y, OVI-X ja RUM -todistusmallit löytyvät Komission täytäntöönpanoasetuksen 497/2012 liitteestä. Ko. todistusmalleissa vakuutetaan eläinten olevan peräisin joko maasta, joka on ollut vapaa 24 kk ajan bluetonguesta tai ne ovat peräisin maasta, joka ei ole ollut vapaa 24 kk ajan bluetonguesta, mutta jossa eläimet on rokotettu vähintään 60 pv ennen vientiä inaktivoidulla rokotteella kaikkia alueella esiintyviä bluetongue-serotyyppejä vastaan.

Eläinlääkärintodistuksessa on todistettava myös nautaeläinten IBR-tautia koskevat erityisvaatimukset neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta annetun komission päätöksen 2004/558/EY mukaan Suomelle myönnettyjen nautaeläinten IBR-taudin lisävakuuksien täyttymisestä.

Jalostusaineksen tuontiehtojen tulee täyttyä (linkki sivulla "hevoseläinten sukusolujen tuonti").

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Suomessa ei ole nautaeläinten eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen hyväksyttyjä rajatarkastusasemia muita kuin Vaalimaan eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema (tuonti Venäjältä). Muualta EU:n ulkopulelta tulevat naudat täytyy näin ollen tarkastaa jossain muussa EU-maassa. EU-maiden rajatarkastusasemien yhteystiedot löytyvät linkistä oikealta. Nautaeläinten tarkastuksiin hyväksytyt rajatarkastusasemat ovat sellaisia, joiden nimen kohdalla sarakkeeseen 6 on merkitty kirjain U. Tuojan tulee hyvissä ajoin ennen tuontia olla yhteydessä ko. rajatarkastusasemaan, jossa pätevät periaatteessa samat määräykset kuin Suomessa, sen varmistamiseksi, että siellä on hyväksyttyä tarkastaa tuotava eläin.

Silloin kun nautaeläimiä kuljetetaan ilmateitse, laatikko tai kontti, jossa eläimet kuljetetaan ja sitä ympäröivä alue on ruiskutettava asianmukaisella hyönteismyrkyllä välittömästi ennen lentokoneen ovien sulkemista ja sen jälkeen joka kerta, kun lentokoneen ovet avataan ennen määräpaikkaan saapumista.

(Ohje 18081U)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2019