Sikojen sukusolujen tuontivaatimukset

Sperma

  • Lähettävän maan on oltava komission päätöksen 2012/137 liitteessä I
  • Keinosiemennysaseman on täytettävä terveystodistuksen kohdan II.2.1 vaatimukset. Lähettävän ja vastaanottavan keinosiemennysaseman tulee olla lisättynä Traces-järjestelmään. 8.10.2015 mennessä vain Kanada, USA, Sveitsi ja Uusi Seelanti ovat toimittaneet luettelon hyväksytyistä keinosiemennysasemistaan.
  • Mukana on oltava terveystodistus, jonka malli on päätöksen 2012/137 liitteessä II.
  • Suomeen saadaan toimittaa spermaa vain sellaiselta keinosiemennysasemalta, jossa karjuja ei ole rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan eli terveystodistuksen kohdassa II.2.4 kohdassa on valittava kyseinen vaihtoehto, ja rokottamisvaihtoehto on yliviivattava .
  • Sperman tuontierän mukana on oltava komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/137/EU liitteen II mukainen eläinlääkärintodistus.
  • Sperma on kuljetettava suljetussa, sinetöidyssä astiassa, jossa ei samaan aikaan kuljeteta terveydentilaltaan heikompilaatuista spermaa.

Luettelo, terveystodistusmalli, eläinlääkäritodistusmalli jne. löytyvät oikealta linkeistä.

Munasolut

  • Munasolujen tuonti vaatii aina Eviran tuontiluvan.
  • Lupa voidaan myöntää munasolujen tuontiin vain komission täytäntöönpanopäätöksen 2012/137/EU liitteessä I mainituista kolmansista maista
  • Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, ettei tuonnista aiheudu eläintautien leviämisen riskiä.

Lisäksi: Jalostusaineksen tuontiehtojen  tulee täyttyä (linkki sivulla "hevoseläinten sukusolujen tuonti"): erää tulee seurata ohjeen mukainen todistus kyseiselle eläinlajille tai sukusolulle, joka esitetään tullille.

(Ohje 18113U)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2019