CITES-lajit

CITES = Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat.

CITES on yksi laajimmista kansainvälisistä ympäristönsuojelusopimuksista, joka sääntelee yli 30 000 uhanalaisen kasvi- ja eläinlajin, niiden osien ja niistä valmistettujen tuotteiden (nk. yksilöt) kauppaa. Sääntely koskee paitsi luonnossa eläviä myös vankeudessa syntyneitä, tarhattuja ja keinotekoisesti lisättyjä eliöitä.

CITES-sopimus tuli voimaan vuonna 1975 ja sen on allekirjoittanut 180 maata. Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 1976.

Jokaisen, joka aikoo tuoda CITES-lajin Suomeen, on otettava yhteyttä Suomen ympäristökeskukseen Syke. EU:n ulkopuolelta tuotaville CITES-lajeille vaaditaan sekä CITES maastavienti- että CITES maahantuontilupa. Myös EU:n sisältä tuotaessa on eri vaatimukset eri liitteiden (kategorioiden) lajeille, jotka jokaisen elävän eläimen tuojan olisi tiedostettava, vaikkei EU:n sisäinen tuonti muutoin suomalaisia viranomaislupia tarvitsisikaan (tiukimmin säänneltyjen A-liitteen lajien kohdalla tuojalla on usein kuitenkin oltava esittää EU:n jäsenmaan myöntämä EU-todistus).

Syken CITES-asiantuntijat auttavat aina tarvittaessa

Yhteystiedot tässä linkissä

Kaikki CITES-hakemuslomakkeet löytyvät SYKEn CITES-sivuilta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.5.2020