EU:n alueelle tuotavia eläinperäisiä tuote-eriä koskevat yleiset ehdot

Vaalimaan rajatarkastusaseman kesäaikataulut

Vaalimaan rajatarkastusasemalla tehdään eläinlääkinnällisiä rajatarkastuksia 1.6.- 28.6.2020 välisenä aikana KESKIVIIKKOISIN klo 10:00-14:00!

HUOM! Eläinlääkinnällinen rajatarkastus tulee suorittaa sillä rajatarkastusasemalla, jolle erä saapuu EU:n alueella, mikäli erä lastataan eri kulkumuotoon, esim lentokoneesta rekkaan. Samassa kulkumuodossa (esim. lentokone – lentokone) erä voi uudelleenlastauksen jälkeen jatkaa seuraavalle rajatarkastusasemalle. Uudelleenlastaus tulee tällöin suorittaa seuraavien aikarajojen sisällä:

  • lentoasemat: 3 vuorokautta
  • satamat: 30 vuorokautta

Aikarajojen ylittyessä erälle tulee tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus siinä paikassa, missä erä on. Ole hyvä ja ota yhteys kyseessä olevaan rajatarkastusasemaan. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen vaativat erät, joita ei ole esitetty asianmukaisesti tarkastettavaksi, hylätään.

Eläintaudin puhjetessa tuontivaatimukset saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Löydät täsmällisempää tietoa eri tuotteiden tuontivaatimuksista tällä sivulla olevien otsikoiden alta. Varmista ennen tuontia, että tuontivaatimuksissa mainitut asetukset ovat ajan tasalla.

Suojapäätökset ovat Euroopan Komission asettamia jäsenvaltioita sitovia säädöksiä, jotka komissio voi asettaa alkuperämaassa ilmenneen vaaratilanteen vuoksi. Tällaisia vaaratilanteita voivat olla esimerkiksi tautipurkaus, elintarvikkeissa havaitut vierasainejäämät tai puutteet tuotantoprosessin hygieniassa. Suojapäätökset rajoittavat/kieltävät tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuontia.

Yhteydenotot

rajatarkastus@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2020