EU:n alueelle tuotavia eläinperäisiä tuote-eriä koskevat yleiset ehdot

Eläintaudin puhjetessa tuontivaatimukset saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Löydät täsmällisempää tietoa eri tuotteiden tuontivaatimuksista tällä sivulla olevien otsikoiden alta. Varmista ennen tuontia, että tuontivaatimuksissa mainitut asetukset ovat ajan tasalla.

Suojapäätökset ovat Euroopan Komission asettamia jäsenvaltioita sitovia säädöksiä, jotka komissio voi asettaa alkuperämaassa ilmenneen vaaratilanteen vuoksi. Tällaisia vaaratilanteita voivat olla esimerkiksi tautipurkaus, elintarvikkeissa havaitut vierasainejäämät tai puutteet tuotantoprosessin hygieniassa. Suojapäätökset rajoittavat/kieltävät tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuontia.

Yhteydenotot

rajatarkastus@ruokavirasto.fi