Elintarvikesekoitukset

Tarkasta yleiset ehdot

Elintarvikesekoitukset

elintarvikesekoituksilla tarkoitetaan:

elintarvikkeita, jotka sisältävät sekä kasviperäisiä tuotteita että jalostettuja eläinperäisiä tuotteita

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus on suoritettava elintarvikesekoituksille, mikäli ne

  • sisältävät lihavalmisteita
  • sisältävät vähintään puolet muita eläinperäisiä jalostettuja tuotteita kuin lihavalmisteita
    • tai
  • sisältävät alle puolet meijerituotteita, jos lopputuotteet eivät täytä alla esitettyjä vaatimuksia:

Rajatarkastusasemalla suoritettavasta virallisesta valvonnasta vapautetut elintarvikesekoitukset, jotka eivät sisällä lihavalmisteita

elintarvikesekoitukset sisältävät alle puolet jotain muuta jalostettua tuotetta kuin lihavalmistetta edellyttäen, että kyseiset elintarvikesekoitukset:

  • säilyvät huoneenlämmössä tai on valmistettaessa selvästi täysin kypsennetty tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet on denaturoitu;
  • on varustettu selvillä merkinnöillä, joiden mukaisesti ne on tarkoitettu ihmisravinnoksi;
  • on pakattu turvallisesti tai suljettu puhtaisiin astioihin; ja
  • on varustettu kaupallisella asiakirjalla ja jäsenvaltion virallisella kielellä olevalla merkinnällä siten, että asiakirja ja merkintä antavat yhdessä tiedot elintarvikesekoituksen luonteesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä, alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista

Alkuperä

lähettäjämaana toimivan maan on oltava luettelossa kolmansista maista, joista kyseisen tuotteen tuonti on sallittua. Myös alkuperälaitoksen on oltava hyväksyttyjen laitosten listalla. Oikealta löytyy linkit luetteloihin.

Määritelmät

Elintarvikesekoitus saattaa sisältää mitä tahansa eläinperäistä ainesosaa. Alla lueteltu eri ainesosien määritelmiä

’lihavalmisteilla’ tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan jalostuksen tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena siten, että leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, että tuoreen lihan ominaisuudet ovat kadonneet;

’meijerituotteilla’ tarkoitetaan raakamaidon jalostuksen tai jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyn tuloksena syntyneitä jalostettuja tuotteita;

’munatuotteilla’ tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät munien tai munien eri osien tai seosten käsittelystä tai näiden jalostettujen tuotteiden lisäkäsittelystä;

’jalostetuilla kalastustuotteilla’ tarkoitetaan jalostettuja tuotteita, jotka syntyvät kalastustuotteiden käsittelystä tai näiden jalostettujen tuotteiden lisäkäsittelystä;

’sulatetulla eläinrasvalla’ tarkoitetaan lihan, luut mukaan luettuina, sulatuksesta saatua ihmisravinnoksi tarkoitettua rasvaa;

’proteiinijäännöksellä’ tarkoitetaan proteiineja sisältävää rasvan sulatuksen jäännöstä rasvan ja veden osittaisen erottamisen jälkeen;

’gelatiinilla’ luonnollista, liukoista ja hyytelöivää tai ei-hyytelöivää proteiinia, jota saadaan eläinten luista, vuodasta, nahasta ja jänteistä valmistetun kollageenin osittaisella hydrolyysilla;

’kollageenilla’ tarkoitetaan proteiinipohjaista tuotetta, jota saadaan tässä asetuksessa säädettyjen asiaan kuuluvien vaatimusten mukaisesti valmistetuista eläinten luista, vuodasta, nahasta ja jänteistä;

’käsitellyillä mahoilla, rakoilla ja suolilla’ tarkoitetaan mahoja, rakkoja ja suolia, joille on tehty jokin käsittely kuten suolaus, kuumennus tai kuivatus niiden saamisen ja puhdistamisen jälkeen.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2020