Kalastustuotteet

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

Määritelmät

’kalastustuotteilla’ tarkoitetaan kaikkia luonnonvaraisia tai viljeltyjä meren tai makean veden eläimiä (lukuun ottamatta eläviä simpukoita, eläviä piikkinahkaisia, eläviä vaippaeläimiä ja eläviä merikoteloja ja kaikkia nisäkkäitä, matelijoita ja sammakoita) sekä kaikkia niiden syötäviä muotoja, osia ja niistä saatuja tuotteita;

’mekaanisesti erotetulla kalastustuotteella’ tarkoitetaan mitä tahansa tuotetta, joka saadaan poistamalla liha kalastustuotteista käyttämällä mekaanisia keinoja, joiden seurauksena lihan rakenne häviää tai muuttuu;

’tuoreella kalastustuotteella’ tarkoitetaan kokonaista ja valmistettua jalostamatonta kalastustuotetta, mukaan lukien tyhjiöpakatut tai suojakaasupakatut tuotteet, joita niiden säilyttämiseksi ei ole käsitelty muulla tavalla kuin jäähdyttämällä;

’raakavalmisteella’ tarkoitetaan jalostamatonta kalastustuotetta, jolle on tehty sen anatomiseen kokonaisuuteen vaikuttava toimenpide kuten sisälmysten poisto, pään poisto, viipalointi, fileointi, pilkkominen tai muu vastaava toimenpide.

’simpukoilla’ tarkoitetaan eläviä, siivilöimällä ravintonsa ottavia simpukoita;

Kalastustuotteiden sallitut tuontimaat (pois lukien elävät, jäähdytetyt, pakastetut tai jalostetut simpukat piikkinahkaiset, vaippaeläimet ja merikotilot)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan asetuksen 2021/405 liitteessä IX

Virallisten todistusten mallit kalastustuotteiden unioniin tuontia varten

Terveystodistusmalli suomeksi.

Terveystodistusmalli englanniksi.

Elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden sallitut tuontimaat

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuonti unioniin on sallittua ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai niiden alueilta, jotka luetellaan tässä liitteessä

Muiden kuin vesiviljeltyjen (villi kanta) kampasimpukoiden (Pectinidae), joista sisälmykset ja sukurauhaset on kokonaan poistettu, lähentäjälihasten tulo unioniin on sallittua myös sellaisista kolmansista maista, jotka eivät sisälly edellä mainittuun luetteloon.

Virallisten todistusten mallit elävien, jäähdytettyjen, pakastettujen tai jalostettujen simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden unioniin tuontia varten

Terveystodistusmalli suomeksi

Terveystodistusmalli englanniksi

CITES ja vieraslajit

EU:n CITES-lainsäädännön sääntelemän ankeriaan (Anguilla anguilla) tuonti- ja vientikielto on toistaiseksi voimassa. EU:n ulkorajojen ylitse ei voi ankeriasta tuoda eikä viedä missään muodossa. Lisätietoja antaa Suomen ympäristökeskus.   

Yhteystiedot: rajatarkastus@ruokavirasto.fi 

HUOM! Vieraslajeista mm. täpläravun tuonti on kokonaan kielletty EU:n ulkopuiolisista maista. Lisätietoja vieraslajiportaalista: vieraslajit.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 15.7.2021