Ravintolisien tuonti

Ravintolisä vai lääke?

ravintolisällä tarkoitetaan puristeena, kapselina, pastillina, tablettina, pillerinä, jauheena, tiivisteenä, uutteena, nesteenä tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytävää valmiiksi pakattua valmistetta, jota pidetään kaupan elintarvikkeena ja nautitaan pieninä mitta-annoksina.

Ravintolisistä saatavalla energiamäärällä ei kuitenkaan ole merkitystä ruokavalion kannalta. Ravintolisän tarkoitus on sille ominaisten ravintoaineiden tai muiden aineiden vuoksi täydentää ruokavaliota tai muulla tavalla vaikuttaa ihmisen ravitsemuksellisiin tai fysiologisiin toimintoihin.

Ravintolisällä ei tarkoiteta valmistetta, joka lääkelain (395/1987) nojalla luokitellaan lääkkeeksi.

Lääkkeet

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa siitä, luokitellaanko tuote lääkkeeksi. Lääkkeeksi luokiteltava tuote ei kuulu eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin. Sinun tulee varmistaa tuotteen luokitus itse Fimeasta

Tyhjät gelatiinikapselit lääketieteelliseen käyttöön kuuluvat myös Fimean valvonnan piiriin

Uuselintarvikelainsäädäntö

Ravintolisiä voi koskea myös uuselintarvikelainsäädäntö. Uuselintarvikkeita ovat sellaiset elintarvikkeet, joista ei ole aiempaa käyttökokemusta EU:ssa ennen toukokuuta 1997. 

Tuontiehdot

Eläinperäisiä ainesosia sisältävät ravintolisät, joita ei luokitella lääkkeiksi, luokitellaan yleensä elintarvikesekoituksiksi, joita saa tuoda ilman virallista valvontaa EU:n ulkopuolisista maista alla luetelluin ehdoin:

  • Tuotteet, jotka sisältävät jotain muuta jalostettua eläinperäistä tuotetta kuin lihaa tai lihavalmistetta edellyttäen, että kyseiset tuotteet
  • säilyvät huoneenlämmössä tai on valmistettaessa selvästi täysin kypsennetty tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet on denaturoitu;
  • on varustettu selvillä merkinnöillä, joiden mukaisesti ne on tarkoitettu ihmisravinnoksi;
  • on pakattu turvallisesti tai suljettu puhtaisiin astioihin;
  • on varustettu kaupallisella asiakirjalla ja jäsenvaltion virallisella kielellä olevalla merkinnällä siten, että asiakirja ja merkintä antavat yhdessä tiedot elintarvikesekoituksen luonteesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä, alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista;

Mikäli EU:n ulkopuolelta tuotavat ravintolisät sisältävät eläinperäisiä tuotteita eivätkä täytä yllä olevia kaikkia ehtoja, tulee niiden täyttää ko. ainesosan tuontivaatimukset. Esimerkkejä tällaisista tuotteista

  • maitotuotteet (kuivattu maitojauhe, hera tai laktoosi)
  • munatuotteet (kuivattu munajauhe)
  • lihavalmisteet (kaikki eläinkudokset, kuten kateenkorva rauhaset tai jauhettu luumateriaali) 
  • kalastustuotteet (kuten jauhettu kuori tai luut, kalaöljy)  

Tällöin erillä on oltava mukana asiaomainen terveystodistus sekä maahantuojan on noudatettava eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiehtoja

HUOM! Muista märehtijöiden osista, kuin vuodista ja nahoista valmistetut gelatiinikapselit, joihin ravintolisät on pakattu, on seurattava kapselien valmistajan allekirjoittama ilmoitus, jonka mukaan kapseleihin käytetty gelatiini ei sisällä erikseen määriteltyä riskiainesta, eivätkä ne ole peräisin erikseen määritellystä riskiaineksesta, sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EY) 999/2001 liitteessä V.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2022