Sähköisten terveystodistusten toimittaminen TRACES-järjestelmässä

Sähköisen terveystodistuksen hakeminen Traces-järjestelmässä ja muuttaminen CVED-todistukseksi

Vaikka lainsäädännön mukaisesti tietyille erille on sähköinen terveystodistus sallittu, tulee sähköistä terveystodistusta aina seurata komission tulkinnan mukaisesti (syyskuu 2009) paperikopio rajatarkastusasemalle.

Sähköiset terveystodistukset voi kopioida TRACES -järjestelmässä suoraan CVED -dokumenteiksi. Kopioinnin voi tehdä lastista vastaava tai BIP (rajaeläinlääkäri) edellyttäen, että nämä tiedot on laitettu terveystodistukseen oikein. Toivomme, että huolitsijat käyttävät näitä sähköisiä terveystodistuksia ja kopioivat ne suoraan CVEDeiksi. Kopiointi vähentää sekä huolitsijoiden työtä, että sen pitäisi myös vähentää mahdollisia virheitä CVEDien sisällössä.

Sähköisen terveystodistuksen voi toimittaa seuraavista maista:

AU, BA, BJ, CI, CR, CV, DZ, EC, FJ, FO, GT, HR, ID, IL, IS, KE, MA, MG, MM, MR, MU, MX, MV, NA, NC, NZ, PE, PG, PH, PF, RS, SC, SN, SV, TN, TW, UG, UY, VN, YT, ja ZA.

Kolmannen maan viranomaisen tehtyä sähköisen terveystodistuksen, TRACES-järjestelmä lähettää automaattisesti sähköposti-ilmoitukset terveystodistukseen merkitylle

a) eläinlääkinnälliselle rajatarkastusasemalle,

b) lastista vastaavalle taholle (usein huolitsija)

c) tuojalle sekä

d) määräpaikalle,

edellyttäen, että kyseisille organisaatioille on rekisteröity käyttäjätunnukset.

Sähköisiin terveystodistuksiin pääsee sähköpostitse tulleen ilmoituslinkin kautta. Terveystodistusta voi myös hakea suoraan sisäänkirjautuneena TRACESista. TRACESin vasemmassa reunassa olevasta valikosta löytyy linkki ’Eläinten terveystodistus tuonnissa EU:n’. Haku avautuu klikkaamalla em. linkkiä.

Hakuja voi suorittaa useilla eri hakuehdoilla. Tarvittavat todistukset saa esiin kätevästi hakemalla todistuksia esim. vastaanottajan nimellä. Hakuja suoritettaessa tekstiä voi korvata %-merkillä. Esim. haku %taa%taj% tuottaa tulokseksi ne todistukset, joiden vastaanottajan nimessä on kirjainsarjat "taa" sekä "taj", täten järjestelmä löytää todistuksen, jossa vastaanottajan nimenä on "vas taanot taja".

Tuoja voi muokata todistusta kolmen kohdan osalta, ’I.6. Lastista vastaava taho’, ’I.12. Määräpaikka’ ja ’I.16. Rajatarkastusasema’. Tuoja ei voi muokata todistusta enää sen jälkeen, kun lastista vastaava taho tai rajatarkastusasema on kopioinut todistuksen CVEDiksi.

Muutokset tallennetaan klikkaamalla linkkiä ’Lähetä varmennukseen’. Tehdyistä muutoksista lähtee jälleen automaattisesti sähköposti todistukseen merkityille tahoille, myös kolmannen maan viranomaiselle.

Lastista vastaava taho voi etsiä todistuksia myös laittamalla rastin hakuehtoon ’Työstettävä’. Lastista vastaava voi tehdä todistukseen samoja muutoksia kuin tuojakin, lisäksi lastista vastaava voi vaihtaa tuojan tiedot. Lastista vastaava taho voi kopioida todistuksen CVEDiksi klikkaamalla linkkiä ’Kopioi CVED-lomakkeena’. Kopioinnin jälkeen terveystodistukseen ei voi tehdä muutoksia.

Terveystodistuksen kopiointi CVEDiksi siirtää automaattisesti tiedot todistuksesta CVEDiin. Mm. CVEDin kohtaan ’10. Eläinlääkintäasiakirjat’ tulee automaattisesti sähköisen terveystodistuksen numero.

Lastista vastaava taho voi muuttaa CVEDin kohtia ’3. Vastaanottaja’, ’4. Lastista vastaava’,  ’5. Tuoja’, ’8. Toimitusosoite’, ’11. Kuljetusväline’. Tavara-sivulla voi korjata painoja, pakkausten määrää ja alkuperälaitosta. Lisäksi lastista vastaava voi muuttaa kohtaa "19. lähetys EU-vaatimusten mukainen".

Työstetty CVED lähetetään rajatarkastusasemalla klikkaamalla linkkiä ’Lähetä varmennukseen’.

Oikealta linkkisarakkeesta "Lisää aiheesta palvelustamme" löytyvät tarkemmat kuvalliset ohjeet sähköisen terveystodistuksen muuttamiseksi CVED-todistukseksi ja CVEDin työstämisestä (ohjeet suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi).

Linnkisarakkeesta pääsee myös tarkastelemaan ohjetta,miten todistusta pääsee katselemaan, vaikka organisaatiota ei ole listattu tyyppeinä "tuoja" tai "lastista vastaava taho".

(Ohje 18117)

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2020