Matelijan lihan tuonti

Matelijan lihan tuonnille EU:iin ei ole unionin harmonoituja tuontiehtoja, joten tuontiin sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, MMMa 776/2017 - Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotava liha, lihasta jalostetut tuotteet ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet.

Matelijoiden lihaa ja jauhelihaa saa tuoda Suomeen vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osan 1 maalistassa tai asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I osan 1 maalistassa.

Sallittuja maita ovat: Albania, Algeria, Argentiina, Australia, Bahrain, Belize, Botswana, Bosnia-Hertsegovina, Brasilia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Etelä-Afrikka, Etiopia, Falklndinsaaret, Grönlanti, Guatemala, Hongkong, Honduras, Intia, Islanti, Israel, Japani, Kanada, Kenia, Kiina, Kolumbia, Korean tasavalta, Kuuba, Marokko, Madagaskar, Makedonia, Malesia, Mauritius, Meksiko, Moldova, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint-Pierre ja Miquelon, Serbia,  Singapore, Sveitsi, Swazimaa, Thaimaa, Tunisia, Turkki, Ukraina, Uruguay, Uusi-Kaledonia, Uusi-Seelanti, Valko-Venäjä, Venäjä, Yhdysvallat  ja Zimbabwe.

  • Matelijoiden alkutuotantipaikan on oltava alkuperämaan eläinlääkintöviranomaisen valvoma.
  • Matelijoiden teurastamon, lihaa käsittelevän leikkaamon tai muun lihaa käsittelevän laitoksen on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja valvoma.
  • Matelijoiden lihan ja jauhelihan tuotannon, käsittelyn ja jakelun on täytettävä asiaankuuluvat hygieniavaatimukset.
  • Matelijoille on tehtävä alkuperämaan virkaeläinlääkärin toimesta asiaankuuluvat tarkastukset sekä ennen teurastusta että teurastuksen jälkeen sen toteamiseksi, että eläimet ovat teurastuskelpoisia ja liha ihmisravinnoksi kelpaavaa.
  • Maahantuotavan lihan ja jauhelihan on oltava jäädytetty -12°C tai sitä alhaisempaan lämpötilaan vähintään 5 päivän ajaksi Spirometra-loisten tuhoamiseksi. 
  • Jokainen tuontierä on tutkittava ennen lähetystä salmonellan varalta eikä salmonellaa saa esiintyä.
  • Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten krokotiilien, liha on tutkittava trikiinien varalta, trikiinejä ei saa esiintyä.
  • Jokaisen tuontierän mukana on oltava alkuperämaan virkaeläinlääkärin myöntämä todistus, jolla todistetaan edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen.

Jokaiselle tuotavalle erälle tehdään eläinlääkinnällinen rajatarkastus unionin ulkorajalla sijaitsevalla hyväksytyllä eläinlääkinnällisellä rajatarkastusasemalla silloin, kun ne tuodaan unionin alueelle. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tarkoitus on varmistaa, että kolmansista maista EU:n alueelle tuotavat elintarvikkeet täyttävät niille asetettavat elintarvikehygieniset vaatimukset, ja että niistä ei aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa.

Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa noudatetaan komission eläimistä saataville elintarvikkeille, sekä muille tuotteille ja eläimille antamia suojapäätöksiä. Suojapäätös annetaan tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, jos kolmannessa maassa ilmenee tai leviää jokin tekijä, joka todennäköisesti aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle. Suojapäätöksellä rajoitetaan/kielletään tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuontia tietyistä maista tai tietyiltä alueilta.

CITES-vaatimukset

Matelijan lihan ja jauhelihan tuonnissa on aina ensin oltava yhteydessä Suomen ympäristökeskukseen cites@ymparisto.fi CITES-asiassa: mm. kaikki pytonit ja krokotiilieläimet sekä monet kilpikonnat ovat CITES -lajeja.

Jos CITES-lajin lihaa tuodaan kolmansista maista EU:n alueelle, on niille oltava CITES vientilupa lähettäjämaasta ja tuontilupa siitä EU-maasta, johon ne tuodaan.

Lajista riippuen EU:n sisäisessä CITES-kaupassa vaaditaan ns. A-listan lajeille toimituskohtainen EU-todistus jokaisen myynnin yhteydessä. (esim. Hollannin tuovasta firmasta toiseen hollantilaiseen firmaan, tästä firmasta virolaiseen firmaan ja sieltä suomalaiseen firmaan).

B-listan lajeille vaaditaan viranomaisen myöntämän EU-todistuksen sijaan laillisen alkuperän selvittävä dokumentaatio josta siis selviää, että CITES-liha on tuotu laillisesti Hollantiin CITES-tuontiluvalla ja lihan pystyy tavalla tai toisella ketjuttamaan tuohon CITES-tuontilupaan.

(18028U)

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2020