Raakalihavalmisteet

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

Tarkasta myös määritelmät

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen sorkka- ja kavioeläinten raakalihavalmisteiden lähetysten tulo unioniin on sallittua ainoastaan kolmansista maista tai niiden alueilta, joista saman eläinlajin tuoreen lihan tuonti on sallittua.

Sallitut alkuperämaat luetellaan asetuksen (EU) N:o 206/2010

Virallisen todistuksen malli raakalihavalmisteiden unioniin tuloa varten niiden saattamiseksi markkinoille

Terveystodistuksen malli raakalihavalmisteille löytyy päätöksen 2000/572/EY liitteestä II 

Erityispiirteitä

  • Raakalihavalmisteisiin saa käyttää raaka-aineena vain tuoretta lihaa
  • Raakalihavalmiste on käärittävä tai pakattava heti valmistamisen jälkeen
    • ja sen jälkeen:
  • jäähdytettävä ja varastoitava enintään 4 °C:n sisälämpötilaan lihavalmisteiden osalta
    • tai
  • pakastettava enintään – 18 °C:n sisälämpötilaan alkuperäisessä tuotantolaitoksessa
  • Lämpötilat on ylläpidettävä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2020