Heinä ja olki

Sallitut tuontimaat ja muut tuontiehdot

Heinä ja olki mahdollisina eläintautien levittäjinä kuuluvat eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen, ja niitä saa tuoda vain tietyistä EU:n ulkopuolisista maista.

Komission asetuksen 136/2004 9 artiklan mukaiset heinälle ja oljelle sallitut tuontimaat on lueteltu sen liitteessä V (linkki alla).

Asetuksen 136/2004 soveltamisalaan kuuluvat komission tulkinnan mukaan kaikki asetuksen liitteessä IV luetellut kasviperäiset tuotteet (heinä ja olki), myös prosessoitu olki ja heinä.

Erää tulee seurata dokumentti, josta selviää tuotteiden alkuperämaa.

Toimijan tulee kuitenkin aina myös selvittää kaikki rehuille asetetut muutkin vaatimukset.

(Ohje 18132U)

Sivu on viimeksi päivitetty 28.1.2019