Heinä ja olki

Tarkastathan myös yleiset tuontiehdot ja muut vaatimukset

Heinä ja olki mahdollisina eläintautien levittäjinä kuuluvat eläinlääkinnälliseen rajatarkastukseen, ja niitä saa tuoda vain tietyistä EU:n ulkopuolisista maista. Sallitut alkuperämaat on lueteltu alempana

Erää tulee seurata dokumentti, jossa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) seuraavien nimi ja osoite:

i) alkuperäpaikka;

ii)määräpaikka;

b)tuotteiden kuvaus;

c)tuotteiden lukumäärä tai volyymi;

d)tuotteiden tunnistetiedot (esim. eränumero)

ISO-koodi

Maa

AU

Australia

BY

Valko-Venäjä (1)

CA

Kanada

CH

Sveitsi

CL

Chile

GB

Yhdistynyt Kuningaskunta

GL

Grönlanti

IS

Islanti

NZ

Uusi-Seelanti

RS

Serbia (2)

UA

Ukraina (1)

US

Yhdysvallat

ZA

Etelä-Afrikka (lukuun ottamatta suu- ja sorkkataudin torjunta-alueen sitä osaa, joka ulottuu Transvaalin pohjoiseen ja itäiseen eläinlääkintäalueeseen, Natalin eläinlääkintäalueen Ingwavuman piiriin ja Botswanan vastaiseen raja-alueeseen 28° pituuspiirin itäpuolella)

(1)   Ainoastaan poltettavaksi tarkoitetut olkipelletit, jotka toimitetaan asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1) 4 artiklan 16 kohdan b alakohdan mukaisen passitusmenettelyn mukaisesti ja Traces-järjestelmässä suoritettavassa valvonnassa suoraan hyväksytyltä unioniin saapumispaikan rajatarkastusasemalta määräpaikkana olevaan laitokseen unionissa, jossa ne poltetaan.

(2)   Sellaisena kuin se on mainittuna Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (EUVL L 278, 18.10.2013. s. 16) 135 artiklassa.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.2.2022