Käsitellyn eläinvalkuaisen tuonti

Käsitellyn eläinvalkuaisen tuonti rehuaineeksi

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

”käsitellyllä eläinvalkuaisella” tarkoitetaan eläinvalkuaista, joka on saatu yksinomaan luokkaan 3 kuuluvasta aineksesta ja joka on käsitelty niin, että se soveltuu käytettäväksi suoraan rehuaineena tai muuten käytettäväksi rehuissa, myös lemmikkieläinten ruoassa, taikka käytettäväksi orgaanisissa lannoitteissa tai maanparannusaineissa; siihen eivät kuitenkaan kuulu verituotteet, maito, maitopohjaiset tuotteet, maidosta johdetut tuotteet, ternimaito, ternimaitotuotteet, linkoihin tai separaattoreihin jäänyt aine, gelatiini, hydroloidut proteiinit, dikalsiumfosfaatti, munat ja munatuotteet munankuoret mukaan luettuina, trikalsiumfosfaatti ja kollageeni;

 

Tuote

Raaka-aineet

Alkuperämaat

Todistukset/asiakirjamallit asetuksen 142/2011 mukaisesti

Käsitelty eläinvalkuainen, mukaan luettuina muut seokset ja tuotteet kuin käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävä lemmikkieläinten ruoka ja käsiteltyä eläinvalkuaista sisältävät rehuseokset.

Luettelo sallituista raaka-aineista tässä linkissä

a)  Kun kyse on muusta käsitellystä eläinvalkuaisesta kuin kalajauhosta:

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat.

b)  Kun kyse on kalajauhosta:

Päätöksen 2006/766/EY liitteessä II luetellut kolmannet maat.

a)  Kun kyse on muusta käsitellystä eläinvalkuaisesta kuin kasvatetuista hyönteisistä saadusta käsitellystä eläinvalkuaisesta:

Liitteessä XV oleva 1 luku.

b)  Kun kyse on kasvatetuista hyönteisistä saadusta käsitellystä eläinvalkuaisesta:

Liitteessä XV oleva 1 a luku

 

Sivu on viimeksi päivitetty 24.2.2022