Ennen luomutuotteiden tuontia huomioitavat asiat

Oheen on koottu asioita, jotka tuojan tulee huomioida ennen luomutuotteiden tuonnin aloittamista EU:n ulkopuolelta.

Valvontaan ilmoittautuminen

Luomutuotteiden tuojan on ilmoittauduttava luonnonmukaisen tuotannon valvontaan ennen tuontitoiminnan aloittamista. Myös toimijan, jolle tuotu lähetys toimitetaan valmistusta tai kaupan pitämistä varten on liityttävä luomuvalvontaan.

Pakollisten ja valinnaisten merkintöjen selvittäminen

Kaikissa EU:ssa markkinoitavissa luomutuotteissa on pakollisena merkintänä oltava sen valvontaviranomaisen tai -laitoksen tunnusnumero, joka on valvonut tuotteen tuottanutta tai valmistanutta toimijaa. Tämä vaatimus koskee myös EU:n ulkopuolelta tuotuja tuotteita.

Valinnaisina merkintöinä tuontituotteissa on EU:n luomutunnus eli lehtimerkki ja siihen liitettävä tieto, missä tuotteen maatalousperäiset ainesosat on tuotettu. Tunnusta ei kuitenkaan saa käyttää esim. viineistä jotka on valmistettu luonnonmukaisesti viljellyistä rypäleistä, tai lemmikkieläinten ruoissa.

Luomutuotteen hyväksyttävyys

Luomutuotteen voi tuoda EU:hun, jos vientimaa ja tuotavat luomutuotteet, sekä tuotantoon ja valvontaan liittyvät ehdot on mainittu komission laatimassa luettelossa hyväksytyistä kolmansista maista tai komission laatimassa luettelossa hyväksytyistä tarkastuslaitoksista. Luettelo hyväksytyistä kolmansista maista löytyy komission asetuksen (EY) N:o 1235/2008 liitteestä III ja luettelo hyväksytyistä tarkastuslaitoksista saman asetuksen liitteestä IV. Tuojien on hyvä huomioida, että tuoteluokat saattavat sisältää rajoituksia. Esimerkiksi luomuviinejä ei ole mahdollista tuoda kaikista hyväksytyistä kolmansista maista, eikä kaikilla hyväksytyillä tarkastuslaitoksilla ole oikeutta valvoa viiniä tuotantomaassa.

Linkit hyväksyttyjen kolmansien maiden luetteloon ja hyväksyttyjen tarkastuslaitosten luetteloon löytyvät alta. Luomutuonnin ohje löytyy kohdasta Luomu > Luomun lomakkeet ja ohjeet > Ohje nro 6.

Kun tuoja on liittynyt valvontaan ja varmistanut kolmannen maan viejän ja luomutuotteen EU säädösten mukaisuuden, sekä hakenut TracesNT-järjestelmään käyttöoikeudet sähköistä tarkastussertifikaattia varten, voi tuoja aloittaa luomutuotteiden tuonnin EU:n ulkopuolelta.