Sähköinen tarkastussertifikaatti -tunnukset TRACESNT-järjestelmään

Komission täytäntöönpanoasetus 2016/1842 määrää, että tuotaessa luomutuotteita EU:n ulkopuolelta on tarkastussertifikaatin luomiseen ja esittämiseen viranomaisille/ toimijoille käytettävä komission omaa TracesNT-järjestelmää 19.4.2017 alkaen. Siirtymäaika, jolloin tarkastussertifikaatin voi tulostaa TracesNT-järjestelmästä paperiksi, jatkuu 19.10.2017. Tavoitteena on, että tuon päivämäärän jälkeen tarkastussertifikaatit liikkuvat ainoastaan sähköisinä kyseisessä järjestelmässä.

Näin haet oikeuksia TracesNT-järjestelmään, mikäli kuulut jo Ruokaviraston luomuvalvontaan:
Getting Started

Askeleet TracesNT-järjestelmässä:

  1. Tuoja, tuojan edustaja tai viejän tarkastuslaitos kolmannessa maassa luo tuotavalle erälle tarkastussertifikaatin. Tuojan tai tuojan edustajan tulee sopia kolmasmaa toimittajiensa kanssa mikä on heille parhaiten sopiva toimintamalli asiakirjan luomiseksi järjestelmässä. Huom. Tuojalla ja tuojan edustajalla on pääsy omiin tarkastussertifikaatteihinsa, vaikka ne olisivatkin kolmannessa maassa toimivan tarkastuslaitoksen luomia. Järjestelmä luo tarkastussertifikaatille yksilöivän numerotunnuksen, jota käytetään koko tarkastussertifikaatin "elinkaaren" ajan.

  2. Tarkastussertifikaatilla määrämaaksi merkityn maan rajavalvontaviranomainen saa tiedon kolmasmaa tarkastuslaitoksen hyväksymästä (signed) tarkastussertifikaatista TracesNT-järjestelmässä. TracesNT-järjestelmä lähettää tarkastussertifikaatin kolmasmaa tarkastuslaitoksen hyväksynnän (signed) jälkeen automaattisesti määrämaan rajavalvontaviranomaiselle (Tulli, Ruokavirasto). Tuojan tai tuojan edustajan on tehtävä ennakkoilmoitus tuotavasta lähetyksestä Tullille ja Ruokavirastolle ennen tavaran saapumista maahan. Ennakkoilmoituksessa annetaan tieto lähetyksen sisältämistä tuotteista, arvio saapumisajasta sekä sertifikaattinumero (kts ennakkoilmoitus saapuvasta lähetyksestä).

  3. Kun tavaraerä asetetaan tullaukseen, tuoja tai tuojan edustaja ilmoittaa tarkastussertifikaatin numeron tuonti-ilmoituksella tavaraerän lisätiedoissa asiakirjakoodilla C644. Tulli lisää tuonti-ilmoituksen numeron tarkastussertifikaatille TracesNT:ssä.

  4. Kun Tulli on todennut lähetyksen olevan vaatimusten mukainen, Tulli täyttää tarkastussertifikaatin viranomaisosion ja hyväksyy (sign) sertifikaatin järjestelmässä. Tämän jälkeen sertifikaatti siirtyy 1. vastaanottajalle lopullista vahvistamista varten.

  5. Ensimmäinen vastaanottaja yhteisössä kuittaa TracesNT-järjestelmässä tehdyn vastaanottotarkastuksen tehdyksi. Näin sähköinen tarkastussertifikaatti on tullut elinkaarensa päähän ja palautuu tuojalle.

  6. Tuojan on säilytettävä kaikki tarkastussertifikaatit vähintään 2 vuotta. TracesNT-järjestelmä ei ole sähköinen arkisto, joten tuojaa kehotetaan tallentamaan tuontiensa tarkastussertifikaatit joko pdf-muodossa sähköisesti omissa tiedostoissaan tai paperikopioina, jotta ne ovat helposti saatavilla vuositarkastusten yhteydessä. 

coi-workflow-fi-2017.jpg