Luomutuotteiden tuonnin jälkeen

Kun luomutuote on luovutettu vapaaseen liikkeeseen EU:n alueelle, tuotteesta tulee EU-tavaraa ja se voi vapaasti liikkua sisämarkkinoilla. Tuojan on kuitenkin vielä huolehdittava, että lähetys ja tullin vahvistama tarkastussertifikaatti kuljetetaan suoraan tullista tarkastussertifikaatilla ilmoitetulle ensimmäiselle vastaanottajalle.

Myös ensimmäinen vastaanottaja tarkastaa lähetyksen

Ensimmäisen vastaanottajan, jolle tuotu lähetys toimitetaan valmistusta tai kaupan pitämistä varten on tarkastettava tullista saapuva lähetys. Ensimmäinen vastaanottaja ja tuoja voivat olla yksi ja sama toimija.

Voidakseen suorittaa tuotaville tuotteille valmistustoimenpiteitä ja pitää tuotteita kaupan, ensimmäisen vastaanottajan on tarkastettava, että pakkaukset ja säiliöt ovat vastaanotettaessa suljettuja. Lisäksi tuotteiden ja tarkastussertifikaatin on vastattava toisiaan.

Tarkastuksen tulokset merkitään kirjanpitoon ja sähköiseen tarkastussertifikaattiin TracesNT-järjestelmässä. Tarkastussertifikaatti jatkaa tämän jälkeen matkaansa TracesNT-järjestelmässä tuojalle. Ensimmäisen vastaanottajan kirjanpitoon on hyvä liittää kopio tuojalle palautetusta tarkastussertifikaatista.

Tuonnin asiakirjat säilytetään kirjanpidossa

Luomutuotteiden tuontiin liittyvästä kirjanpidosta on huolehdittava hyvin. Kirjanpidon tarkoituksena on varmistaa luomutuotteiden jäljitettävyys aina lähtömaahan saakka ja mahdollistaa toimijan vastaanottamien, varastoimien ja lähettämien luomutuotteiden määrien vastaavuus. Kirjanpidon avulla varmennutaan lisäksi, että tuoja ja ensimmäinen vastaanottaja ovat noudattaneet luomulainsäädännön vaatimuksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018