Suomalainen puutavara

Puutavara-asetus koskee EU:n markkinoille ensi kertaa puutavaraa ja puutuotteita saattavia toimijoita. Se koskee myös suomalaista metsänomistajaa.

Suomessa korjatun puutavaran laillisuus osoitetaan olemassa olevilla metsälain valvontajärjestelmillä. Siksi suomalaiselta metsänomistajalta ei vaadita erillistä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää vaan metsänkäyttöilmoitus ja luovutusmittaustodistus riittävät.

Suomen metsäkeskus säilyttää metsänkäyttöilmoituksia yli 5 vuotta, joten metsänomistajan ei ole välttämätöntä säilyttää kopiota metsänkäyttöilmoituksesta itsellään. Säilytä itselläsi kuitenkin luovutusmittaustodistuksen kopio.

Ahvenanmaalla uudistamislupa, ilmoitus harvennushakkuista ja mittaustodistus katsotaan metsänomistajan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäksi. Kyseiset dokumentit on säilytettävä vähintään 5 vuotta.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2018