Venäjältä tuotava havupuutavara

Maahantuoja rekisteröityy Ruokaviraston rekisteriin

Monet metsäpuiden taudit ja tuholaiset leviävät puutavaran välityksellä. Tuotaessa puutavaraa EU:n ulkopuolelta on tämän vuoksi huomioitava kasvinterveyteen liittyvät tuontivaatimukset. Venäjältä tuotavalta havupuutavaralta vaaditaan kasvinterveystodistus, ja maahantuojan pitää kuulua Ruokaviraston kasvinsuojelurekisteriin.

Lähetyksen saa ottaa käyttöön tarkastuksen jälkeen

Lähetyksille tehdään asiakirjatarkastus tullissa. Lisäksi tehdään fyysinen kasvintarkastus kaikille Aasian puolelta tuotaville sekä lehtikuusilähetyksille. Euroopan puolelta tuotavista lähetyksistä (muut kuin lehtikuusi) tarkastetaan 1 %. Yleensä kasvintarkastus tehdään määränpäässä, johon tulli ohjaa lähetyksen. Kuljetuksessa on noudatettava tullin ja Ruokaviraston antamia ohjeita. Kasvintarkastuksen tekee Ruokaviraston tai ELY-keskuksen kasvintarkastaja. 

Tarkastukseen ohjatun lähetyksen saa ottaa käyttöön vasta, kun tarkastukset ja mahdolliset laboratoriotutkimukset on tehty.

Tarkastukset ovat maksullisia. Tulli laskuttaa tarkastusmaksun jokaista maahantuotavaa, kasvinterveystodistusta vaativaa lähetystä kohden riippumatta siitä tarkastetaanko lähetys vai ei.

TracesNT-järjestelmän käyttöönotto

TracesNT-järjestelmän käyttöönotto muuttaa kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden maahantuontia 14.12.2019 alkaen. Lue lisää järjestelmän käyttöönotosta.

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 17.2.2021