Lausuntopyyntö eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonnista Euroopan unionin sisämarkkinoilta

16. huhtikuuta 2021

Ruokavirasto pyytää lausuntoja Ruokaviraston määräyksestä Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen tuotuja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. 

Lue lisää lausuntopyynnöstä