Australia

Suomesta on viety Australiaan viime vuosina esimerkiksi alkoholijuomia, myllyteollisuustuotteita, kalapakasteita, leipomovalmisteita ja maitotuotteita.

Tutustu Australian vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Löydät tuotekohtaista tietoa vientivaatimuksista Australian viranomaisen BICON-internetpalvelusta. Voit kysyä vaatimuksista myös sähköpostitse: imports@agriculture.gov.au.

Elintarvikkeet

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

Vientitilastoista näkyy, että Suomesta viedään Australiaan maitotuotteita. Suomella ja Australialla ei ole viranomaisten välillä sovittua eläinlääkintötodistusmallia maitotuotteille. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai voit viejänä ehdottaa kohdemaan viranomaisille, että viennissä käytetään esimerkiksi Ruokaviraston laatimaa yleistä eläinlääkintötodistusta maitotuotteille.

Huom! Koska yleistodistuksen käytöstä ei ole sovittu kohdemaan viranomaisten kanssa, emme voi taata sen käytettävyyttä. Varmista yleistodistuksen hyväksyttävyys aina kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä.

Sianliha

Kypsentämättömän sianlihan vienti Australiaan on mahdollista ainoastaan Australian hyväksymistä laitoksista. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2020