Australia

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Australiaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus -sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Australiaan viime vuosina esimerkiksi alkoholijuomia, myllyteollisuustuotteita, kalapakasteita, leipomovalmisteita ja maitotuotteita.

Tutustu Australian vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Löydät tuotekohtaista tietoa vientivaatimuksista Australian viranomaisen BICON-internetpalvelusta. Voit kysyä vaatimuksista myös sähköpostitse: imports@agriculture.gov.au.

Elintarvikkeet

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

Vientitilastoista näkyy, että Suomesta viedään Australiaan maitotuotteita. Suomella ja Australialla ei ole viranomaisten välillä sovittua eläinterveystodistusmallia maitotuotteille. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai voit viejänä ehdottaa kohdemaan viranomaisille, että viennissä käytetään esimerkiksi Ruokaviraston laatimaa yleistä eläinterveystodistusta maitotuotteille.

Huom! Koska yleistodistuksen käytöstä ei ole sovittu kohdemaan viranomaisten kanssa, emme voi taata sen käytettävyyttä. Varmista yleistodistuksen hyväksyttävyys aina kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä.

Sianliha

Kypsentämättömän sianlihan vienti Australiaan on mahdollista ainoastaan Australian hyväksymistä laitoksista. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie kypsentämätöntä sianlihaa Australiaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Australian sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2021