Intia

Suomesta on viety Intiaan viime vuosina esimerkiksi mausteita, kidesokeria ja rehuseoksia.

Tutustu Intian vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Ruokavirasto on teettänyt selvityksen elintarvikkeiden markkinoillepääsystä Intiaan. Selvitys kattaa lihatuotteet, maitotuotteet, kasviperäiset elintarvikkeet, juomat, terveystuotteet ja luomutuotteet. Voimme jakaa osia raportista suomalaisille elintarvikeyrityksille. Ota yhteyttä: vienti@ruokavirasto.fi.

Löydät ohjeita elintarvikkeiden vientimenettelystä Intian elintarviketurvallisuusviranomaisen internetsivuilta.

Suomella ja Intialla ei ole kahdenvälisesti sovittuja eläinlääkintötodistuksia. Intian maatalousministeriön sivuilta löydät ohjeistuksia eläinperäisten elintarvikkeiden vientimenettelystä ja todistusmalleja eri tuotteille

Intian maatalousministeriön sivuilta löydät tietoa myös kasvinterveysvaatimuksista.