Uusi-Seelanti

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Uuteen-Seelantiin. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus -sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Uuteen-Seelantiin viime vuosina esimerkiksi sianlihaa ja alkoholijuomia.

Tutustu Uuden-Seelannin vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Voit hakea vientivaatimuksia myös Uuden-Seelannin viranomaisen internetsivuilta.

Elintarvikkeet

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

Vientitilastoista näkyy, että Suomesta viedään Uuteen-Seelantiin maitotuotteita. Suomella ja Uudella-Seelannilla ei ole virallisesti sovittua eläinterveystodistusmallia maitotuotteille. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai voit viejänä ehdottaa kohdemaan viranomaisille, että viennissä käytetään esimerkiksi Ruokaviraston laatimaa yleistä eläinterveystodistusta maitotuotteille.

Huom! Koska yleistodistuksen käytöstä ei ole sovittu kohdemaan viranomaisten kanssa, emme voi taata sen käytettävyyttä. Varmista yleistodistuksen hyväksyttävyys aina kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä.

Sianliha ja sianlihatuotteet

Sianlihan vienti Uuteen-Seelantiin ei edellytä Ruokaviraston kautta toimitettavaa laitosrekisteröintiä. Kun yrityksesi vie sianlihaa tai sianlihatuotteita Uuteen-Seelantiin, tarvitset erän mukaan TRACES-todistuksen. EU-komission ja Uuden-Seelannin sopimassa todistuksessa on määritelty tullinimikkeittäin ne tuotteet, joita maahan saa todistuksella viedä. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Elävät eläimet, sukusolut ja alkiot

Naudan alkiot ja siemenneste

EU ja Uusi-Seelanti ovat sopineet TRACES-todistuksista in vivo -tuotetuille naudan alkioille ja naudan siemennesteelle. Lisätietoa todistuksista ja niiden käyttömahdollisuuksista: aasia@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2021