Vietnam

Suomesta on viety Vietnamiin viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita, rehuraaka-aineita ja mausteita.

Tutustu Vietnamin vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Kala ja kalastustuotteet

Kalan ja kalastustuotteiden vienti on mahdollista ainoastaan Vietnamin hyväksymistä laitoksista. Hyväksyntää varten sinun on kuvattava hakemukselle vientituotteet, valmistusmenetelmät sekä laadunvarmistus- ja HACCP-järjestelmät. Ruokavirasto toimittaa hakemuksesi Vietnamin viranomaisille. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie kalaa tai kalastustuotteita Vietnamiin, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Suomen ja Vietnamin sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Maitotuotteet

Vientitilastoista näkyy, että Suomesta viedään Vietnamiin maitotuotteita. Suomella ja Vietnamilla ei ole virallisesti sovittua eläinlääkintötodistusmallia maitotuotteille. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai voit viejänä ehdottaa kohdemaan viranomaisille, että viennissä käytetään esimerkiksi Ruokaviraston laatimaa yleistä eläinlääkintötodistusta maitotuotteille.

Huom! Koska yleistodistuksen käytöstä ei ole sovittu kohdemaan viranomaisten kanssa, emme voi taata sen käytettävyyttä. Varmista yleistodistuksen hyväksyttävyys aina kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä.

Sian- ja siipikarjanliha

Vietnamin elintarvike- ja eläintautivalvontaviranomaisten työnjako muuttui vuonna 2017. Tästä syystä sian- ja siipikarjanlihan vienti Suomesta Vietnamiin ei ole enää mahdollista.

Viennin käynnistäminen edellyttää markkinoillepääsyhankkeen käynnistämisen ja läpikäymisen. Vienti Vietnamiin edellyttäisi maahyväksynnän lisäksi myös laitoskohtaista hyväksyntää Vietnamin viranomaisilta. Lisätietoja: aasia@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2020