Kenia

Suomesta on viety Keniaan viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita.

Tutustu Kenian vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Maitotuotteita voi viedä Keniaan Ruokaviraston laatimalla yleisellä eläinlääkintötodistuksella, jos Kenian viranomainen on hyväksynyt tuotteen valmistavan laitoksen vientiin. Muiden elintarvikkeiden kuin maitotuotteiden osalta Suomi ja Kenia eivät ole sopineet käytettävästä todistuksesta. Eläinperäiset elintarvikkeiden vientiin tarvitset mahdollisen laitoshyväksynnän ja vientitodistuksen lisäksi myös tuontiluvan Keniasta. Jos vietäville tuotteille tarvitaan vientitodistusta, voit viejänä ehdottaa kohdemaan viranomaiselle Ruokaviraston laatimaa yleistä eläinlääkintötodistusta tai free sale -todistusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2020