Kanada

Suomesta on viety Kanadaan viime vuosina esimerkiksi alkoholijuomia, makeisia, sianlihaa, leipomotuotteita ja juustoa.

Tutustu Kanadan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista. Vientivaatimuksia voit etsiä myös Kanadan viranomaisen palvelusta: Automated Import Reference System (AIRS).

EU:n ja Kanadan välisessä vapaakauppasopimus CETA:ssa Kanada on suostunut suojaamaan yli 140 eurooppalaisen tuotteen maantieteellisen merkinnän, näiden joukossa on myös muun muassa Kainuun rönttönen ja Puruveden muikku. Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden kaupassa noudatetaan EU:n ja Kanadan eläinlääkintäsopimusta.

Elintarvikkeet

Kalat ja kalastustuotteet

EU-komissio ja Kanada ovat sopineet vähittäismyyntiin ja ravitsemispalvelukäyttöön vietäville eläville kaloille ja kalastustuotteille käytettävästä TRACES-todistuksesta. Todistusta on käytettävä, kun yrityksesi vie Kanadaan tuotteita näillä tullinimikkeillä: 0301–0308; 0511; 1504; 1516; 1518; 1603–1605; 2106. Tuotteet voivat olla peräisin vesiviljelystä tai ne voivat olla luonnonvaraisia. Käsittelytavat: elävä, jäädytetty tai jalostettu.

Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Mikäli vienti kattaa muuta kuin vähittäismyyntiin tai ravitsemispalvelukäyttöön menevää kalaa tai kalastustuotteita, voit ehdottaa viennissä käytettäväksi esimerkiksi Ruokaviraston laatimaa kala ja kalastustuotteiden yleistodistusta. Varmista todistuksen hyväksyttävyys CFIA:lta ennen vientiä.

Liha ja siipikarjatuotteet

Kanada hyväksyy EU-maiden lihantarkastusjärjestelmät eläinlajeittain. Suomella on laajin mahdollinen hyväksyntä. Lihan ja siipikarjatuotteiden vienti Kanadaan on mahdollista ainoastaan Kanadan hyväksymistä laitoksista. Kanadan hyväksymät liha-alan laitokset löydät täältä. Ota laitoshyväksyntää varten yhteyttä: amerikka@ruokavirasto.fi.

EU-komissio ja Kanada ovat sopineet TRACES-todistuksista sianlihalle, tuoreelle naudanlihalle ja lihavalmisteille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Suomen ja Kanadan kahdenvälisesti sopimaa poronlihan vientitodistusta voi tiedustella sähköpostitse amerikka@ruokavirasto.fi.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maitotuotteet

EU ja Kanada ovat sopineet etuuskohteluun oikeuttavasta juuston vientikiintiöstä, jota hallinnoidaan AGREX-vientitodistusten avulla. Juustojen Kanadan-vientikiintiössä ei ole säädettyä hakuaikaa, joten vientitodistushakemuksen voi jättää milloin vain. 

Munatuotteet

Munatuotteiden vienti Kanadaan on mahdollista ainoastaan Kanadan hyväksymistä laitoksista. Kanadan hyväksymät muna-alan laitokset löydät täältä. Ota laitoshyväksyntää varten yhteyttä: amerikka@ruokavirasto.fi.

EU ja Kanada ovat sopineet munatuotteiden (processed eggs) viennissä käytettävästä TRACES-todistuksesta. Todistusta käytetään vietäessä kuivattuja, jäädytettyjä tai nestemäisiä elintarvikkeita, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia jäädytettyjä munia, jäädytettyä munaseosta, nestemäistä munamassaa, nestemäistä munamassaseosta, munajauhetta tai munajauheseosta (produit d’oeufs) Kanadaan.

Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Eläimet, alkiot ja sukusolut

EU ja Kanada ovat sopineet TRACES-todistuksista useille eläimille. Lisätietoa todistuksista ja niiden käyttömahdollisuuksista: amerikka@ruokavirasto.fi.  

  • Hevoseläimet: EU:sta Kanadaan pysyvästi vietävät hevoset
  • Hevoseläimet: EU:sta Kanadaan väliaikaisesti vietävät hevoset
  • Jalostussikoja Kanadaan
  • Rekisteröidyt hevoset: EU:ssa vietetyn alle 90 päivän ajanjakson jälkeen Kanadaan palaavat kanadalaiset hevoset

Muut eläinperäiset tuotteet

EU ja Kanada ovat sopineet TRACES-todistuksesta sivutuotteille. Lisätietoa todistuksesta ja sen käyttömahdollisuudesta: amerikka@ruokavirasto.fi.  

  • Farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut raa'at eläimistä saatavat tuotteet ja sivutuotteet
Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2020