Venäjä

Venäjä on yksi Euraasian talousliiton maista. Euraasian talousliittoon kuuluvat myös Armenia, Kazakstan, Kirgisia ja Valko-Venäjä. Suomesta on viety Venäjälle viime vuosina esimerkiksi rehuseoksia, alkoholijuomia, leipomovalmisteita ja suklaata.

Tutustu Venäjän vientivaatimuksiin tästä sekä Euraasian talousliitto - ja vientilaitokseksi hyväksyminen -sivujen tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Venäjän vastapakotteet

Venäjä on asettanut pakotteita EU:sta tuotaville maataloustuotteille, minkä takia et voi viedä kaikkia tuotteita Venäjälle. Pakotteet on asetettu tullinimikkeittäin.

Venäjän asettamista pakotteista löytyy tietoa EU-komission verkkosivuilta. Sivuilta löytyy esimerkiksi tullinimikekohtaiset listaukset vastapakotteiden alaisista tuotteista. Pakotelistaus tullinimikkeittäin: Decision No. 625 ja Decision No. 472.

Vientilaitokseksi hyväksyminen

Jos haluat viedä Venäjälle eläviä eläimiä, eläinperäisiä elintarvikkeita tai rehuja, on yrityksesi pääsääntöisesti kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään ja viejälaitokset on hyväksyttävä vientiin.

Venäjän vientiin hyväksytyllä tai hyväksyntää hakevalla elintarvikealan laitoksella tulee olla käytettävissään laitoksen toimintaan liittyvät sopimukset, säädökset ja ohjeet. Tutustu myös EU-komission koosteseen Euraasian talousliiton maiden vientivaatimuksista.

Vientiin hyväksytyt suomalaiset laitokset Rosselkhoznadzorin internetsivuilla EN / RU.

Viennissä tarvittavat todistukset

Voit käyttää viennissä Venäjälle joko EU:n ja Venäjän kahdenvälisesti sopimia todistusmalleja (mallit alla), EU:n ja Tulliliiton sopimia eläinlääkintötodistusmalleja tai Euraasian talousliiton yleiseläinlääkintötodistuksia (forma-todistukset).

Euraasian talousliiton yleistodistusmallit löytyvät venäjäksi Euraasian talousliiton komission internetsivuilta. Jos haluat aloittaa uuden Euraasian talousliiton yleistodistuksen käytön, ota yhteys euraasia@ruokavirasto.fi. 

Todistukset TRACES-järjestelmässä

Syyskuusta 2019 alkaen lähes kaikki EU:n ja Venäjän kesken sovitut eläinlääkintötodistukset eläinperäisille tuotteille ja eläville eläimille löytyvät sähköisestä TRACES-järjestelmästä, ja niitä voi käyttää kaikilla Venäjän rajanylityspaikoilla. Poikkeuksena ovat forma-, pre-export- ja liitetodistukset sekä porojen ja valkohäntäpeurojen vientiin tarkoitettu RUS016-todistus.

TRACES-järjestelmä korvaa turvapaperimalliset eläinlääkintötodistukset, mutta sähköisen todistuksen käyttöönotto kannattaa aina varmistaa etukäteen kohdemaan viranomaiselta. Joidenkin eläinlääkintötodistusten liitteeksi tarvitaan yhä turvapaperimallinen lisätodistus esimerkiksi eläintautitilanteesta. Joissakin tilanteissa ainoastaan turvapaperillisen eläinlääkintötodistuksen käyttö on mahdollista. 

Elintarvikkeet

Eläinperäisiä raaka-aineita sisältävät valmisteet

Kalastustuotteet

Maitovalmisteet

Sianliha ja raakalihavalmisteet

Eläinten suolet

Elävät eläimet, alkiot ja sukusolut

Elävät eläimet tulee viedä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen tai Ruokaviraston nimeämän poistumispaikan kautta Venäjälle. Jos suunnittelet nimetyn poistumispaikan käyttämistä viennissä, varmistathan hyvinvointitarkastuksen suorittamisen asianmukaisesti eläville eläimille. 

Ruokaviraston nimeämät poistumispaikkapäätökset

Niirala-Värtsilän ja Vartiuksen kautta saa Euroopan unionin tullialueelta poistua ainoastaan sellaiset eläviä eläimiä sisältävät kuljetuserät, jotka täyttävät eläinkuljetusasetuksen (1/2005) mukaiset edellytykset sekä viennin kohdemaan asettamat edellytykset. Nimeäminen on voimassa toistaiseksi. Ruokavirasto voi peruuttaa nimeämisen.

Ruokaviraston nimeämispäätös Niirala-Värtsilästä elävien selkärankaisten eläinten poistumispaikaksi

Ruokaviraston nimeämispäätös Vartiuksesta elävien selkärankaisten eläinten poistumispaikaksi

Hevoset

Lampaat ja vuohet

Nautaeläimet

Porot ja valkohäntäpeurat

Sikaeläimet

Turkiseläimet

Rehut ja sivutuotteet

Sivutuotteet

Eläinperäiset rehut

Pre-export-todistukset

Tarvitset pre-export-todistuksia, jos toimitat Suomesta toiseen EU-maahan suomalaisia eläviä eläimiä tai eläinperäisiä elintarvikkeita, eläinperäisiä raaka-aineita ja eläinperäisiä rehuja, jotka viedään toisesta EU-maasta edelleen Venäjälle joko sellaisenaan tai käytetään toisessa jäsenvaltiossa Venäjälle vietävän eläinperäisen elintarvikkeen tai rehun valmistamiseen.

Elintarvikkeet

Elävät eläimet

Rehut

Kasvituotteet

Perunan ja taimiaineiston vienti EU-maista Venäjälle on kielletty. Syynä on Venäjän lainsäädännössä mainittujen kasvintuhoojien havaitseminen vientilähetyksissä. Kielto on vuodelta 2013. Siemenperunan vienti Venäjälle onnistuu ennakkotarkastettujen ja vientiin hyväksyttyjen erien osalta.

Kielto ei koske kasvihuoneissa kasvatettuja ruukkutaimia. Tarvitset EU:n sisäisen IPCD-dokumentin (Intra-EU Phytosanitary Communication Document), jos viet toisesta EU-maasta olevia ruukkutaimia Venäjälle. Jos viet ruukkutaimia toiseen EU-maahan ja ne viedään sieltä Venäjälle, ota yhteyttä kasvienvienti@ruokavirasto.fi IPCD-dokumentin saamiseksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.8.2020