Moldova

Suomesta on viety Moldovaan viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita ja alkoholijuomia.

Tutustu Moldovan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Vientiin liittyviä viranomaisia

  • National Food Safety Agency (NFSA) - elintarvikkeiden tuonti

Elintarvikkeet

EU-komissio ja Moldova ovat neuvotelleet TRACES-järjestelmään tulevista vientitodistuksista. Todistuksia on jo järjestelmässä valmiina.

Jos vientitodistuksesta vientituotteellesi ei ole sovittu, voit viejänä ehdottaa kohdemaan viranomaisille eläinperäisten elintarvikkeiden vientitodistukseksi esimerkiksi Ruokaviraston yleisiä eläinlääkintötodistuksia. Varmista ennen vientiä esimerkiksi moldovalaisen kauppakumppanin kautta todistuksen hyväksyttävyys.

Moldovan kanssa on sovittu yhdistelmätuotteiden viennissä käytettävästä sähköisesti täytettävästä todistusmallista. Lisätietoa todistuksesta: eurooppa@ruokavirasto.fi.