Ukraina

Suomesta on viety Ukrainaan viime vuosina esimerkiksi alkoholijuomia, myllyteollisuustuotteita, kalapakasteita, viljavalmisteita ja kahvia.

Tutustu Ukrainan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Gelatiini ja kollageeni

Gelatiinin ja kollageenin vientiin Ukrainaan tarvitset TRACES-todistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

TRACES-järjestelmässä täytetyn todistuksen lisäksi Ukrainaan toimitettavien tuotteiden mukana tulee olla vähintään kahdella kielellä oleva tulostettu paperikopio todistuksesta. Pakollisia kieliä ovat ukraina ja yksi EU:n virallinen kieli. Ukraina edellyttää, että ukrainankielinen kieliversio on virkaeläinlääkärin allekirjoittama ja leimaama. Suosittelemme tulostamaan todistuksen myös englanniksi, jotta mahdollisissa kauttakulkumaissa ymmärrettäisiin, mitä todistuksissa lukee.

Kalastustuotteet

Kun yrityksesi vie kalastustuotteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan vientitodistuksen.  Todistuksen myöntää  yritystäsi valvova viranomainen. Todistusmallin löydät Ukrainan viranomaisen nettisivuilta. Lisätietoja eurooppa@ruokavirasto.fi 

Kasviperäiset elintarvikkeet

Kun yrityksesi vie kasviperäisiä jalosteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan vientitodistuksen. Suomen ja Ukrainan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä yritystäsi valvovaan viranomaiseen. Lisätietoja eurooppa@ruokavirasto.fi 

Maito ja maitotuotteet

Kun yrityksesi vie lämpökäsiteltyä maitoa tai maitotuotteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan TRACES-todistuksen. Saat eläinlääkintötodistuksen laitostasi valvovalta virkaeläinlääkäriltä. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä. Ukrainaan toimitettavien maitotuotteiden mukana tulee olla paperikopio allekirjoitetusta eläinlääkintötodistuksesta.

Munatuotteet

Kun yrityksesi vie munatuotteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan TRACES-todistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Naudan- ja sianliha

Suomella ja Ukrainalla ei ole viranomaisten välillä sovittua eläinlääkintötodistusmallia naudan- tai sianlihalle. Mikäli olet kiinnostunuut naudan- tai sianlihan viennistä Ukrainaan, ota yhteyttä: eurooppa@ruokavirasto.fi.

Siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

Kun yrityksesi vie siipikarjanlihaa Ukrainaan, tarvitset erän mukaan TRACES-todistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä. 15.1.2020 saakka voit myös käyttää vientiin Suomen ja Ukrainan sopimaa eläinlääkintötodistusta (UKR003). Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Kun yrityksesi vie siipikarjanlihatuotteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen (UKR003). Suomen ja Ukrainan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Siitossiat

Kun yrityksesi vie siitossikoja Ukrainaan, tarvitset eläinten mukaan eläinlääkintötodistuksen. Suomen ja Ukrainan sopimasta todistuksesta löydät ehdot sikojen viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Rehut

Kasviperäiset rehut

Kun yrityksesi vie kasviperäisiä rehuja ja rehun lisäaineita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan sähköisesti täytettävän eläinlääkintötodistuksen. Todistuksen myöntää toimintaasi valvova Ruokaviraston rehujaosto.