Ukraina

Suomesta on viety Ukrainaan viime vuosina esimerkiksi alkoholijuomia, myllyteollisuustuotteita, kalapakasteita, viljavalmisteita ja kahvia.

Tutustu Ukrainan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Poikkeuksia liikenneyhteyksissä koronaviruksesta johtuen

Ulkoministeriö on tiedottanut 30.3.2020, että rajanylitys Ukrainaan vaatii erityisluvan ja rajanylityspaikkoja on suljettu.

Elintarvikkeet

Gelatiini ja kollageeni

Gelatiinin ja kollageenin vientiin Ukrainaan tarvitset TRACES-todistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

TRACES-järjestelmässä täytetyn todistuksen lisäksi Ukrainaan toimitettavien tuotteiden mukana tulee olla vähintään kahdella kielellä oleva tulostettu paperikopio todistuksesta. Pakollisia kieliä ovat ukraina ja yksi EU:n virallinen kieli. Ukraina edellyttää, että ukrainankielinen kieliversio on virkaeläinlääkärin allekirjoittama ja leimaama. Suosittelemme tulostamaan todistuksen myös englanniksi, jotta mahdollisissa kauttakulkumaissa ymmärrettäisiin, mitä todistuksissa lukee.

Kalastustuotteet

Kun yrityksesi vie kalastustuotteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan vientitodistuksen. Todistuksen myöntää yritystäsi valvova viranomainen. Todistusmalli, joka on käytettävissä vielä vuonna 2020, löytyy Ukrainan viranomaisen nettisivuilta. Lisätietoja eurooppa@ruokavirasto.fi 

 Kasviperäiset elintarvikkeet

Kun yrityksesi vie kasviperäisiä jalosteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan vientitodistuksen. Suomen ja Ukrainan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä yritystäsi valvovaan viranomaiseen. Lisätietoja eurooppa@ruokavirasto.fi 

Lihatuotteet

Mikäli olet kiinnostunut lihatuotteiden viennistä Ukrainaan, ota yhteyttä: eurooppa@ruokavirasto.fi.

Maito ja maitotuotteet

Kun yrityksesi vie lämpökäsiteltyä maitoa tai maitotuotteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan TRACES-todistuksen. Saat eläinlääkintötodistuksen laitostasi valvovalta virkaeläinlääkäriltä. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä. Ukrainaan toimitettavien maitotuotteiden mukana tulee olla paperikopio allekirjoitetusta eläinlääkintötodistuksesta.

Munatuotteet

Kun yrityksesi vie munatuotteita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan TRACES-todistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä. Ukrainaan toimitettavien munatuotteiden mukana tulee olla paperikopio allekirjoitetusta eläinlääkintötodistuksesta.

Naudan- ja sianliha

Mikäli olet kiinnostunut naudan- tai sianlihan viennistä Ukrainaan, ota yhteyttä: eurooppa@ruokavirasto.fi.

Siipikarjanliha

Kun yrityksesi vie siipikarjanlihaa Ukrainaan, tarvitset erän mukaan TRACES-todistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Siitossiat

Kun yrityksesi vie siitossikoja Ukrainaan, tarvitset eläinten mukaan eläinlääkintötodistuksen. Suomen ja Ukrainan sopimasta todistuksesta löydät ehdot sikojen viennille. Todistusta voidaan käyttää vielä vuonna 2020. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Rehut

Kasviperäiset rehut

Kun yrityksesi vie kasviperäisiä rehuja ja rehun lisäaineita Ukrainaan, tarvitset erän mukaan sähköisesti täytettävän eläinlääkintötodistuksen. Todistuksen myöntää toimintaasi valvova Ruokaviraston rehujaosto.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.4.2020