Siemenkauppalain vaatimukset vietäessä kylvösiementä EU:n ulkopuolelle

Elinkeinoharjoittajan tulee selvittää seuraavat asiat suunnitellessaan siementen vientiä

  • mitä analyysejä ostaja vaatii ja ovatko ne samat, joita kyseisen maan viranomainen vaatii
  • vientitapahtuman ajankohta ja aikataulut
  • elinkeinoharjoittaja tulee olla Ruokaviraston siemenyksikön ylläpitämässä elinkeinoharjoittajarekisterissä
  • mitkä ovat kyseisen maan laatuvaatimukset, jotka erän tulee täyttää
  • vaaditaanko lisäanalyyseja, esimerkiksi hukkakauramääritys suuremmasta näytekoosta
  • mitkä asiakirjat vaaditaan vientimaassa, onko niiden oltava alkuperäiset
  • millä kielellä vakuustodistukset on painettava
  • vaaditaanko OECD-vakuustodistukset
  • vaaditaanko kasvinterveystodistus

Kansainväliset tutkimustodistukset vientiin

Siementavaran viejä voi tarvita siemenerää viedessään kansainvälisen tutkimustodistuksen, ns. ISTA-todistuksen (ISTA-oranssitodistus, ISTA Certificate), joita Suomessa myöntää Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikön siemenjaosto.

Kansainvälisen tutkimustodistuksen tilaamisen vaikutukset näytteenottoon

Tarkastuttajan on jo näytteenottoa tilatessaan ilmoitettava, että siemenerälle haetaan ISTA-tutkimustodistusta. Näytteenottajan on oltava ISTA-valtuutettu näytteenottaja. ISTA-valtuutetut näytteenottajat koulutetaan ja valtuutetaan erikseen.

Siemenerän on oltava pakattuna pakkauksiin, jotka näytteenottaja saa sinetöityä tai jotka ovat valmiiksi sinetöidyt. Näytteenotto ei ole sallittua irtotavarasta. Muuten näytteenotossa pätee kaikki se, mikä on voimassa kotimaisella virallisella siemenellä (erän koko on tiedettävä, erän jokaisessa pakkauksessa on oltava kauppaerämerkki, erän on oltava tasalaatuinen, erän kaikkien pakkausten on oltava saatavilla näytteenottoa varten, näytteenotto on voitava tehdä turvallisesti).

Jos virallinen näyte kansallista tarkastusta varten on jo otettu ja erä on mahdollisesti sertifioitu, ISTA-todistus voidaan myöntää ilman uutta näytteenottoa vain, jos näytteenoton kaikki edellä kuvatut ehdot ovat täyttyneet.

Kansainvälisen tutkimustodistuksen tilaamisen vaikutukset siemenjaostossa tehtäviin tutkimuksiin

Kaikki yhdessä tutkimustodistuksessa mainitut määritykset on tehtävä samasta virallisesta näytteestä, joka edustaa koko siemenerää.

Jos tautimäärityksiä halutaan, määritetään siementen taudit vientiin menevän kauppaerän virallisesta näytteestä.

Jos tarkastuttaja aikoo viedä ylivuotisen siemenerän, erästä on tehtävä kaikki määritykset uudelleen (lukuun ottamatta kenttäkoetarkastusta).

Jos ISTA-todistuksessa ilmoitetaan peitattu itävyys, itävyystuloksen on aina perustuttava valmiiksi peitatusta erästä otettuun näytteeseen.

Siemenerälle voidaan myöntää myös ISTAn ennakkotodistus (Provisional Certificate), jolloin muut määritykset ovat valmiit, mutta itävyysmääritys on vielä kesken. Erälle tehdään uusi varsinainen ISTA-todistus, kun itävyystulos valmistuu.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2019