Uusi vientilupa: jäähdytetyn sianlihan vienti Singaporeen nyt mahdollista

19. kesäkuuta 2019

Singapore Food Agency (SFA) on hyväksynyt jäähdytetyn sianlihan tuonnin Suomesta. Suomesta on aiemmin saanut viedä Singaporeen sianlihaa ainoastaan pakastettuna. 

Hyväksyntä on annettu automaattisesti niille laitoksille, joilla on jo Singaporen elintarviketurvallisuusviranomaisen hyväksyntä pakastetun sianlihan tuonnille Singaporeen. Myös muiden laitosten on mahdollista hakea Singaporen viranomaisen hyväksyntää sianlihan tuonnille.

Työ vientiluvan saamiseksi aloitettiin Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa (nyk. Ruokavirasto) vuonna 2017 osana Sipilän hallituksen elintarvikeviennin edistämisen kärkihankkeita.

Lisätietoa: