Uusi vientitodistusohje julkaistu

14. maaliskuuta 2019

Uusi viejille ja vientitodistuksia myöntäville viranomaisille tarkoitettu vientitodistusohje on julkaistu Ruokaviraston internetsivuilla. Viralliset todistukset elintarvikkeiden, rehujen, elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä (18509/2) -ohje korvaa Eviran aiemman ohjeen aiheesta (18509/1). 

Uudessa ohjeessa on avattu aiempaa tarkemmin eroja erilaisten vientitodistusten välillä. Ohjeesta löytyy tietoa myös esimerkiksi todistuksiin liittyvistä eläintautiasioista, background-todistuksista, eläinlääkintötodistuksen liitteistä sekä sinetteihin ja leimoihin liittyviä vaatimuksista. Lisäksi löydät ohjeesta neuvoja mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Vientitodistuksiin liittyvää tietoa löydät myös Ruokaviraston vientisivuilta. Todistuksiin liittyviin pulmiin saat apua osoitteesta vienti@ruokavirasto.fi.