Uusi vientitodistusohje elintarvikkeille, rehuille, eläimille ja eläinperäisille tuotteille julkaistu

14. maaliskuuta 2019

Uusi viejille ja vientitodistuksia myöntäville viranomaisille tarkoitettu vientitodistusohje on julkaistu Ruokaviraston internetsivuilla. Viralliset todistukset elintarvikkeiden, rehujen, elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä (18509/2) -ohje korvaa Eviran aiemman ohjeen aiheesta (18509/1). 

Uudessa ohjeessa on avattu aiempaa tarkemmin eroja erilaisten vientitodistusten välillä. Ohjeesta löytyy tietoa myös esimerkiksi todistuksiin liittyvistä eläintautiasioista, background-todistuksista, eläinlääkintötodistuksen liitteistä sekä sinetteihin ja leimoihin liittyviä vaatimuksista. Lisäksi löydät ohjeesta neuvoja mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Vientitodistuksiin liittyvää tietoa löydät myös Ruokaviraston vientisivuilta. Todistuksiin liittyviin pulmiin saat apua osoitteesta vienti@ruokavirasto.fi.