Uuteen TRACES-NT-järjestelmään siirrytään vaiheittain, viennissä käytössä edelleen vanha TRACES-järjestelmä

13. tammikuuta 2020

Viennissä ja tuonnissa käytettävä TRACES-järjestelmä on päivittymässä uuteen TRACES-NT-järjestelmään. Ensimmäisenä TRACES-NT-järjestelmään ovat siirtyneet tuontiasiakirjat EU:n ulkopuolisten maiden osalta. Viennin ja sisämarkkinoiden asiakirjoissa käytetään edelleen vanhaa TRACES -järjestelmää.

Uusi ja vanha järjestelmä toimivat siirtymäaikana rinnakkain

TRACES-NT-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. NT on lyhenne sanoista New Technology. Siirtymäaikana TRACES Classic (eli vanha TRACES) ja TRACES-NT toimivat rinnakkain. Nämä ovat kokonaan erillisiä järjestelmiä eikä tieto liiku järjestelmien välillä. Siksi järjestelmiin tulee rekisteröityä erikseen. Saman sähköpostiosoitteen voi rekisteröidä molempiin järjestelmiin.

Viennin ja sisämarkkinoiden asiakirjat siirtyvät TRACES-NT-järjestelmään tämänhetkisten tietojen mukaan vuoden 2021 aikana.

TRACES-järjestelmät varmentavat jäljitettävyyttä

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. Järjestelmät on kehitetty varmentamaan muun muassa elävien eläinten, kasvien ja rehun sekä eläin-, luomu-, kasvi- ja puutuotteiden jäljitettävyyttä sekä tuonnin ja viennin riskinhallintaa ja valvontaa. TRACES-järjestelmiä käytetään tarvittavien asiakirjojen, esimerkiksi eläinlääkintötodistusten laatimiseen EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa sekä viennissä ja tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Järjestelmiä ylläpitää Euroopan komissio, ja niitä käyttävät viranomaiset ja yritykset.


Lisätietoja: www.ruokavirasto.fi/traces