Virkaeläinlääkärit huom! Muutoksia eläinlääkintötodistuspohjien tilauksiin 1.1.2020 alkaen

18. joulukuuta 2019

Eläinlääkintötodistuspohjien tilaustapa muuttuu vuoden 2020 alusta. Virkaeläinlääkärit tilaavat todistuspohjat jatkossa Pikantti-ekstranetissä. Mahdollisuus tilata todistuspohjia aiemman webropol-lomakkeen kautta päättyy 31.12.2019.

Muutos koskee ainoastaan todistuspohjia tilaavia virkaeläinlääkäreitä, eikä vaikuta yritysten käytäntöihin.

Turvapaperille painettuja todistuspohjia voivat jatkossakin tilata ainoastaan virkaeläinlääkärit, joilla on eläintautilain mukaan oikeus myöntää eläinlääkintötodistuksia.

Todistuspohjia voi tilata myös sähköpostitse Pikantin tilaussivuilta löytyvillä lomakkeilla. Todistusten kuukausittainen ilmoittamiskäytäntö pysyy toistaiseksi samana.

eCert-järjestelmän todistuspohjat muuttuvat maksullisiksi

eCert-järjestelmässä täytettävien eläinlääkintötodistusten turvapaperipohjat muuttuvat maksullisiksi 1.1.2020. Hinta on vuoden alusta 7 € (+ alv. 24 %) kappaleelta. eCert on sähköinen todistusjärjestelmä, jota käytetään tällä hetkellä Kiinaan vietävien maitotuotteiden eläinlääkintötodistusten myöntämiseen.

Lisätietoa eläinlääkintötodistuksista löydät täältä.

Lisätietoa virkaeläinlääkäreille:
• todistuspohjien tilaamisesta: vienti@ruokavirasto.fi  
• eCert-järjestelmän käytöstä: ecert@ruokavirasto.fi 
• Jos tarvitset apua Pikanttiin kirjautumisessa, ota yhteyttä paasynhallinta@ruokavirasto.fi.