Lintuinfluenssan aiheuttamat vientirajoitukset

Janakkalassa on todettu korkeapatogeeninen lintuinfluenssa H5N8 fasaanitarhassa 10.2.2021. Taudinpurkaus vaikuttaa erityisesti siipikarjan ja siitä saatavien tuotteiden EU:n ulkopuoliseen vientiin.

  • Ruokavirasto suosittelee siipikarjan ja siitä saatavien tuotteiden viennin keskeyttämistä EU:n ulkopuolisiin maihin, kunnes vientiehdoista on varmistuttu. Ennen kuin vientiä voidaan jatkaa, tulee viejän ja viranomaisten selvittää kohdemaista, millä ehdoilla vienti voi jatkua. Tällä pyritään välttämään turhia tuotteiden takaisinvetoja.
  • Vienti EU-maihin (sisämarkkinakauppa) voi jatkua normaalisti rajoitusvyöhykkeen ulkopuolelta.
  • Siipikarjassa todetun taudinpurkauksen vuoksi Suomi ei ole enää Maailman eläintautijärjestön OIE:n mukaan vapaa korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta. Siksi viennissä käytettävien eläinlääkintötodistusten vakuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. On mahdollista, että myös muiden kuin siipikarjan ja siitä saatavien tuotteiden todistuksissa on vakuuksia, jotka eivät tautitapauksen vuoksi täyty. Kohdemaat saattavat lisäksi asettaa muita vientirajoituksia, jotka eivät ilmene todistusehdoista.
  • Jotkut kohdemaat saattavat rajoittaa vientiä jo lintuinfluenssan itämisaikana tuotettujen tai vietyjen tuotteiden osalta. Maailman eläintautijärjestön OIE:n mukaan itämisaika on 21 vuorokautta. Itämisajan määrittämiseen vaikuttaa muun muassa ensimmäisten oireiden ilmenemisaika. Ensimmäiset oireet fasaaneissa ilmenivät 8.2.2021, joten OIE:n mukainen itämisaika on 18.1. -  8.2.2021.  
  • Jos olet valvojana myöntänyt eläinlääkintötodistuksia (virallisesti sovitut todistukset tai vapaamuotoiset todistukset) siipikarjalle tai siitä saataville tuotteille 13.1.2021 tai sen jälkeen, ota yhteyttä vienti@ruokavirasto.fi.
  • Toimijoille ja valvojille on lähetetty aiheesta ohjekirje. Jos et ole saanut ohjekirjettä, ota yhteyttä vienti@ruokavirasto.fi.
  • Ajankohtaista tietoa valvojille muun muassa todistusehtojen tulkinnasta löydät Pikantti-ekstranetista.
  • Lisää tietoa lintuinfluenssasta.

Alla olevaan taulukkoon kootaan tietoa lintuinfluenssaan liittyvistä vientirajoituksista. 

Taulukko päivitetty 16.3.2021 klo 11.15. 

Kohdemaa tai -alue

Tuote Ruokaviraston tiedossa oleva vientirajoitus  
Arabiemiirikunnat elävä siipikarja ja kuumentamaton siipikarjanliha Arabiemiirikunnat on kieltänyt elävän siipikarjan ja kuumentamattoman siipikarjanlihan tuonnin Suomesta 14.2.2021 alkaen.
Etelä-Korea siitosmunat ja untuvikot 15.2.2021 saatu tieto, että Korea on asettanut tuontikiellon suomalaiselle siipikarjanlihalle, tuotteille, kananmunille sekä untuvikoille ja siitosmunille 12.2.2021 alkaen.
Euraasian talousliitto (Kazakstan, Valko-Venäjä) siipikarjanliha ja siitä valmistetut tuotteet Ainakaan 10.2.2021 alkaen tuotettuja tuotteita ei saa viedä ennen kuin kohdemaasta saadaan varmistus regionalisaatiosta.
Euraasian talousliitto (Kazakstan, Valko-Venäjä) untuvikot, kalkkunanpoikaset, ankanpoikaset, hanhenpoikaset ja strutsinpoikaset sekä näiden lajien siitosmunat Ainakaan 10.2.2021 alkaen tuotettuja siitosmunia tai elävää siipikarjaa ei saa viedä ennen kuin kohdemaasta saadaan varmistus regionalisaatiosta.
Hongkong siipikarjanliha ja munat ja munatuotteet Hongkong on 16.2.2021 ilmoittanut asettavansa väliaikaisesti tuontikieltoon Janakkalan kunnan alueelta Hongkongiin vietävän siipikarjanlihan ja munat sekä niistä saatavat tuotteet. Kielto astuu voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.
Iso-Britannia elävä siipikarja, untuvikot, haudontamunat, siipikarjanliha, tarhattujen ja riistalintujen liha Vientirajoitus koskee 10 km rajoitusvyöhykettä (osia Janakkalasta, Lopelta ja Hämeenlinnasta). Rajoitus on voimassa 10.2.2021 - 14.5.2021.
Japani siipikarjan liha ja lihatuotteet Japani on asettanut toistaiseksi voimassa olevan vientikiellon 18.1.2021 ja sen jälkeen tuotetuille tuotteille.
Japani siipikarjan munat ja munatuotteet Japani on asettanut toistaiseksi voimassa olevan vientikiellon 18.1.2021 ja sen jälkeen tuotetuille tuotteille.
Kanada siipikarja sekä siipikarjaperäiset tuotteet ja sivutuotteet

Kanadan viranomainen CFIA on julkaissut verkkosivuillaan tiedon, että siipikarjan sekä siipikarjaperäisten tuotteiden ja sivutuotteiden vienti Kanadaan on toistaiseksi kielletty Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelta.

Singapore elävät linnut, siipikarja ja siipikarjaperäiset tuotteet  Elävien lintujen, siipikarjan ja siitä saatavien tuotteiden vienti Singaporeen on toistaiseksi kielletty 10.2.2021 alkaen. Kielto ei koske tuotteita, jotka on kuumennettu OIE-koodin mukaisesti siten, että lintuinfluenssavirus tuhoutuu. 
Venäjä elävä siipikarja, untuvikot, siitosmunat, siipikarjan liha, siipikarjan jalostustuotteita sisältävät valmiit lihatuotteet (jollei tuotteita ole käsitelty tavalla, joka tuhoaa lintuinfluenssavirukset) Venäjän viranomaisen asettama väliaikainen vientirajoitus 12.2.2021 alkaen.
Venäjä eläinperäiset rehut ja rehujen lisäaineet  Siipikarjalle tarkoitettujen rehujen ja rehujen lisäaineiden vienti toistaiseksi kielletty (lukuun ottamatta rehuja ja rehun lisäaineita, jotka ovat kasviperäisiä, kemiallisen ja mikrobiologisen synteesin avulla valmistettuja)
Venäjä siipikarja ja untuvikot Siipikarjan ja untuvikkojen transitokuljetukset Suomesta Venäjän läpi toistaiseksi kielletty 12.2.2021 alkaen.
Sivu on viimeksi päivitetty 31.3.2021